Laboratoriegaser

LAB LINE® – Gaskoncept för läkemedelsindustrin och laboratorier

Vårt koncept LAB LINE® omfattar rena gaser, gasblandningar och utrustning som alla uppfyller de höga kvalitetskrav som ställs på gas och utrustning som används i laboratorier.

LAB LINE® ger oss också möjligheten att erbjuda differentierad kvalitet, vilket betyder att du får exakt den kvalitet du efterfrågar – varken mer eller mindre.

LAB LINE® ger dig:

  • Kvalitetsprodukter
  • Dokumentation
  • Spårbarhet

Kontakta Strandmöllens säljteam för råd om gas och lösningar till ditt laboratorium.