ACETYLEN

VAD ÄR ACETYLEN?

Acetylen (med den kemiska formeln C2H2) är en färglös och brännbar gas som är luktfri i helt rent tillstånd. Den kännetecknas av en högre flamhastighet och flamtemperatur än andra kommersiella brännbara gaser, såsom propan.

Acetylen används i samband med forskning och särskild metallbearbetning.

VAD ANVÄNDS ACETYLEN TILL?

Acetylen används bland annat till forskning och särskild metallbearbetning, så som

  • brännskärning av stål

  • flambehandling av stål

  • autogen svetsning

  • hård- och mjuklödning

  • bränngas för analysutrustning

  • flamrensning av betong- och stenytor

  • bestämning av tungmetaller på laboratorier.

HUR FRAMSTÄLLS ACETYLEN?

Vår acetylen produceras genom att tillföra kalciumkarbid till en delvis vattenfylld gasgenerator. Vattnet och karbiden reagerar med varandra och bildar acetylen. Strandmöllens acetylen är upplöst i aceton som absorberas i ett särskilt poröst fyllmedel. Acetylenet löses sedan under tryck. Trycket i flaskan är starkt temperaturberoende och gastrycket i en full flaska kan vara mellan 8-20 bar beroende på temperaturen. Mängden acetyleninnehåll anges därför i kilo acetylen.

UNDVIK SPILLTID OCH TA MED

MINI BERTHA I FARTEN

VI KAN LEVERERA ACETYLEN
I OLIKA KVALITETER INOM DITT ANVÄNDNINGSOMRÅDE