CO2 flasker set oppe fra Jordklode med lys

KLIMATSMART 
KOLDIOXID

Strandmöllens klimatsmarta koldioxid bidrar till cirkuläritet och säkrar en mer hållbar försörjningssäkerhet samt en gemensam grön framtid.

 

EN INNOVATIV OCH MER HÅLLBAR PRODUKT
SOM SÄKRAR DIN FÖRSÖRJNINGSTRYGGHET

 

Ingen kan göra allt. Alla kan göra något. Strandmöllen är en tongivande tillverkare och leverantör av gaser till den svenska industrin. Vi har kunskap, erfarenhet och kompetens. Med detta följer ett stort ansvar. Vi kan inte göra allt, men vi gör allt vi kan för att dra vårt strå till stacken. 

 

Vårt innovationsarbete handlar om tre saker

• Se till att våra kunder får rätt kvalitet på de gasprodukter de efterfrågar.

• Se till att säkerställa rätt leveranser på kundens villkor och skapa trygghet i deras processer.

• Se till att allt vi gör har ett hållbarhetsperspektiv i botten.

 

Det här låter ju som självklarheter, men det är hela tiden avvägningar mellan innovation, teknik, miljö och kostnader. Här jobbar Strandmöllen metodiskt och målmedvetet för vår gemensamma framtid.

VAD ÄR
KLIMATSMART KOLDIOXID?

 

Vanligtvis framställs industriell koldioxid som en biprodukt av andra processer t ex ammoniak och etanol. Samtidigt växer det nu fram allt fler biogasanläggningar, där koldioxid är en naturlig restprodukt.

Den gas som produceras i en biogasanläggning utgörs till ca 60 % av metangas och ca 40 % av koldioxid, koldioxid som i regel släpps rakt ut i atmosfären.

Ett av Strandmöllens hållbara innovationsprojekt är därför att ta tillvara på koldioxiden som framställs hos en av världens största biogasanläggningar på Jylland i Danmark. I anslutning till Nature Energys anläggning har Strandmöllen byggt upp en egen specialiserad anläggning för rening, förädling och kvalitetssäkring av restprodukten koldioxid. Vi kan därför också garantera en pålitlig försörjning till svensk industri.

Tillverkningen av biogas blir därmed ännu mer klimatsmart och koldioxiden ”grön”. Detta är ett exempel på innovativt tänkande med fokus på naturens cirkulära process.

HUR PRODUCERAS
KLIMATSMART KOLDIOXID?

 

Biogas tillverkas i huvudsak av organiskt avfall såsom matavfall, gödsel från animalieproduktion samt restprodukter från jordbruket. Denna så kallade biomassa rötas i anläggningen och avger då rå biogas, som i huvudsak består av metangas och koldioxid.

Metangasen avskiljs och används sedan som bränsle för uppvärmning av bostäder och industrier. Koldioxiden, som i vanliga fall släpps ut i atmosfären, förädlas vidare och renas i sju olika steg till en lukt- och smakfri gas. Denna uppfyller både ISBT- och EIGA-standard och är godkänd att användas som livsmedel (E290).

Koldioxiden lagras under tryck i flytande form. Den fylls i gasflaskor, fortfarande i flytande form, för vidare distribution till kund. 

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
KLIMATSMART KOLDIOXID

 

Strandmöllens klimatsmarta koldioxid har samma renhet och kvalitet som vår traditionella koldioxid. Den uppfyller både ISBT- och EIGA-standard och är godkänd att användas som livsmedel (E290). Det är alltså ingen skillnad rent industritekniskt.

Den finns för leverans i olika kvaliteter beroende på användningsområde såsom

• Förpackning av fisk och skaldjur i modifierad atmosfär

• Cellodling på IVF-kliniker

• MAG-svetsning av rostfritt stål

• Laparaskopi (titthålskirurgi)

• Inom dryckestillverkning

VAD ÄR FÖRDELARNA
MED KLIMATSMART KOLDIOXID?

 

Den stora fördelen med klimatsmart koldioxid ligger i begreppen hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Genom att ta vara på en naturlig restprodukt från befintlig biogasproduktion bidrar vi till minskade utsläpp av växthusgaser som annars gått direkt ut i atmosfären, något som efterfrågas från industrin. Med andra ord faller produkten väl in i företagens och samhällets gemensamma ansträngningar att minska utsläppen av växthusgaser. För de industriella användarna blir den klimatsmarta koldioxiden därför ett sätt att redan tidigt i värdekedjan involvera hållbara lösningar och på så sätt stärka sin konkurrenskraft och ”gröna” varumärke. Det handlar alltså om ett konkret val som gör skillnad.