VANLIGA FRÅGOR

VANLIGA​
FRÅGOR


Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som vi får ifrån våra kunder, med information om allt ifrån säker gashantering till hyresavtal.

Kontakta kundservice på telefonnummer 0372-155 40 för registrering av reklamerad vara. Ha ert kundnummer tillgängligt, serienummer på reklamerad produkt samt orsak till reklamation.

Vid registrering erhåller ni ett reklamationsnummer som produkten ska märkas med av kund. Observera att märkningen med erhållet reklamationsnummer är mycket viktig.

Det finns ett antal specifika krav beroende på din situation, så för att få den bästa översikten är du välkommen att kontakta våra gasrådgivare som kan skapa transparens och ange de krav du måste uppfylla. Naturligtvis kan du också få inblick i kraven via våra gaskoncept.

Generellt sett kan Strandmöllen erbjuda gasinstallationer för alla typer av branscher och möter branschernas lag- och valideringskrav. 

Din gasspecifikation innehåller inte bara information om gasens egenskaper utan beskriver också dess användningsområde och hur den skiljer sig ifrån andra gaser. 

På första raden får du information om ett eventuellt certifikat ingår som dokumentation för analys och kvalitet samt en överblick över gasens nivå av orenheter. På andra raden hittar du information om gasens hållbarhet. 

Den tredje raden innehåller information om gasens framställningsprocess samt fysiska och kemiska egenskaper, samt om det är en aktiv eller inaktiv gas. 

På fjärde raden får du en översikt över förpackningsspecifikationerna, inklusive flaskstorlekar, innehåll, tryck och vikt. Du får också viktig information om ventilanslutning samt vilka regulatorer du bör använda för din flaska eller ditt paket. 

På femte raden hittar du transportinformation samt upplysningar om flaskornas färger och märkningar, vilket gör det enkelt för dig att läsa av flaskan eller paketet även på långt avstånd. 

På rad sex information om var du hittar våra fullständiga bruksanvisningar för gasen.

Slutligen får du information om vilka kvaliteter Strandmöllen erbjuder på rad sju. 

ADR är en förkortning av ”Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route” och är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg.


Gaser klassificeras som "farligt gods", vilket innebär att förare av gastransporter måste ha ett ADR-certifikat och uppfylla ADR-konventionen.

 

ADR-konventionen är det europeiska regelverket för internationell transport av farligt gods på väg.


Farligt gods är en vanlig term för ämnen och föremål som riskerar att skada människor, miljö eller egendom om de inte hanteras korrekt under transport. Gaser - oavsett art eller tillstånd - klassificeras som farligt gods.

 

Du måste transportera dina gasflaskor i enlighet med ADR-konventionen och fästa dem ordentligt för att säkra flaskorna mot alla rörelser.


Du måste vara extra uppmärksam när du transporterar koldioxid, dikväveoxid eller acetylen i ett slutet fordon (exempelvis en skåpbil). Ett läckage från flaskventilerna kan orsaka en brandfarlig eller inert (kvävande) blandning inuti fordonet till skada för dig, dina medpassagerare och trafiksäkerheten i allmänhet.

 

För att varken du eller dina kollegor ska riskera att komma till skada måste du hantera dina gasflaskor med största försiktighet. Se därför alltid till att:

  • spänna fast dina gasflaskor med kedjor för att förhindra att de välter

  • se till att gasflaskorna inte utsätts för slag eller stötar

  • aldrig använda dina gasflaskor som bas eller stöd

  • alltid öppna gasventilernas ventiler försiktigt

  • inte flytta gasflaskorna när ytan är hal

  • alltid använda skyddskläder och arbetshandskar

  • lyfta eller flytta flaskorna med böjda ben och rak rygg


Samtidigt måste du följa alla lagar och förordningar för säker gasanvändning, vilket bland annat innebär att du inte får ta bort eller skada dina flaskors etiketter och märkningar.

Var noga med att läsa dina gasers säkerhetsdata före användning så att du känner till dess egenskaper och risker i händelse av en nödsituation.

 

De vanligaste storlekarna är 2 liter (36 cm), 5 liter (60 cm), 8 liter (60,1 cm), 10 liter (95 cm), 14 liter (65 cm), 20 liter (94 cm), 40 liter (129 cm) och 50 liter (161 cm). Flaskhöjderna i cm är utan ventil och skyddskåpa.

Om storlekarna inte överensstämmer med kundens behov kan vi naturligtvis också leverera flaskor i andra storlekar.

Gasflaskornas axlar har olika färger för att det ska vara lättare att avkoda dess innehåll på långt avstånd. Det hjälper till att ge räddningspersonal viktig information i nödsituationer.

Färgerna signalerar också gasinnehållets olika innehåll och egenskaper så att risken för missbruk minimeras. 

 

Du får inte sälja vidare Strandmöllens gasflaskor som rymmer 10 liter eller mer, eftersom de är en del av Strandmöllens egendom. Du kan läsa mer om detta i våra försäljnings- och leveransvillkor.

Om du hittar en gasflaska med Strandmöllens namn på en begagnat- eller auktionssida är du mycket välkommen att informera oss genom att kontakta oss på info@strandmollen.se

 

En hyrflaska är en flaska som vi antingen hyr ut via daglig hyra eller via ett hyresavtal på 1, 3 eller 5 år.


En hyrflaska kan vara en vanlig flaska eller en KVIK TOP ® -flaska på 10, 20 eller 50 liter. Det kan också vara ett paket bestående av mellan 9 till 32 flaskor eller ett XL-paket med 8 flaskor.

 

En egendomsflaska är en hyresfri flaska som du köper egendomsrätten för. Efter användning kan du till exempel välja att byta flaskan mot en likvärdig, fylld flaska och då bara betala för dess innehåll.

En sådan bytesflaska kan exempelvis vara en Mini Bertha, en 5-litersflaska svetsgas eller en 8-litersflaska koldioxid.

 

Ett flaskhyresavtal är kort sagt ett hyresavtal för flaskor på antingen 1, 3 eller 5 år, beroende på ditt företags behov och konsumtion. Hyresavtalet för flaskor är perfekt för de företag som har en kontinuerlig och stabil konsumtion under hela året och som vill säkra sig mot framtida prisökningar på exempelvis råvaror.

Dygnshyra är en flexibel hyresform där du betalar hyra för dina flaskor från dag till dag. Dygnshyra passar företag med en varierande konsumtion och som vill ha möjlighet att anpassa och ändra sin gaskonsumtion på ett smidigt sätt. 

HAR DU
FLER FRÅGOR?

Vi är alltid redo att hjälpa dig. Tveka inte att kontakta vår säljsupport eller våra gasrådgivare om du har fler frågor.