Gasflasker Pipettearbejde på laboratorie

ESSENTIELL
NÄR TEORIER SKA TESTAS


Strandmöllen är mer än bara gas. Vi erbjuder lösningar på dina utmaningar på laboratorier. Både de dagliga och mer långsiktiga.

 

 

EN MÄNGD ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


Användningsområdena är i stort sett oändliga när det kommer till gas. Nedan ser du ett axplock. Strandmöllen är en totalleverantör av gas och förser dig med rätt gas för just ditt behov.

PRODUKTKONCEPT ANPASSAT EFTER DIN BRANSCH


Gas är en essentiell del av allt analysarbete inom forskning, på industri- och kvalitetslaboratorier samt inom livsmedelslaboratorier. För dig som söker bränngaser, bärgaser eller kalibreringsgaser av hög kvalitet har vi utvecklat produktkonceptet LAB LINE®, som säkrar hög kvalitet, funktionalitet, hög renhetsgrad och dokumentation. 


Spårbarhet och kvalitetssäkring är nyckelord för laboratorierunder. Därför har vi säkerställt grundlig och omfattande dokumentation för samtliga LAB LINE®-produkter, från råvara till färdig produkt. Detta gäller allt från specifikationer och batchjournaler till produktions- och utbildningsloggar. 

 

BEHÖVER
DU RÅD?

Behöver du råd kring vilken gas som är mest lämpad för din verksamhet och dina behov? Hos Strandmöllen får du ärlig rådgivning som utgår ifrån just dina förutsättningar. Vi erbjuder lämpliga och kostnadseffektiva lösningar med kunden i fokus.