HELIUM

VAD ÄR HELIUM?

Helium (med den kemiska formeln He) är en giftfri gas som är färglös, smaklös och fullständigt luktfri. Gasen är inert, vilket betyder att den varken är brandfarlig eller oxiderande, och används bland annat inom metallindustrin, vårdinrättningar och laboratorier.

Helium

VAD ANVÄNDS HELIUM TILL?

Helium används bland annat inom metallindustrin och forskning för

  • läckagesökning 

  • bärgas i kromatografi

  • laserskärning och lasersvetsning

  • värme- och ytbehandling

  • kalibrering och som restgas i blandningar

  • kylning av magneter i MR- och NMR-skannrar.

Utöver detta så används gasen även till att fylla ballonger, då helium är lättare än luft och dessutom ofarligt vid rätt användning. 

HUR FRAMSTÄLLS HELIUM?

Primärt så utvinns helium ifrån naturgas. Kort förklarat så sänks temperaturen på naturgasen så mycket så att i stort sett alla ämnen kondenseras och blir flytande, förutom helium. Heliumet renas och kan därefter fyllas på tankar, paket och flaskor. 

Missbruk

VARFÖR ÄR DET FARLIGT ATT MISSBRUKA HELIUM?

De flesta känner till att man kan andas in helium för att förvränga rösten. Tyvärr förbises ofta riskerna som följer missbruk av helium. Helium tränger bort syre och det finns därför risk för avsvimning eller till och med kvävning vid inandning av gasen. Vi varnar därför starkt för att missbruka helium.

VI ERBJUDER HELIUM I FÖLJANDE KVALITETER

BYT UT DITT VANLIGA PAKET
TILL ETT XL-PAKET

Det tar mindre plats, innehåller mer gas och har ett högre tryck.
Det finns tydliga skillnader mellan ett vanligt batteri och vårt XL-batteri, men känner du till alla fördelarna?