Helium gasflasker med ventil Laserskæring i metal med helium som gas

HELIUM

VAD ÄR
HELIUM?


Ädelgasen helium, med det kemiska tecknet He, är efter väte det vanligaste grundämnet i universum. Dess halt i jordens atmosfär är dock bara 5,2 ppm (parts per million). Ämnet bildas genom fusionsprocesser i solen och stjärnorna, men också genom radioaktivt sönderfall av tunga grundämnen i jordskorpan. Naturgas kan därför innehålla helium i halter upp till några procent. 

EGENSKAPER

Helium upptäcktes 1868, då den franske astrofysikern Jules Janssen i samband med en solförmörkelse studerade solljusets spektrum och fann absorptionslinjer, som inte motsvarade något känt ämne. Det nyupptäckta grundämnet fick namnet helium efter den grekiske solguden Helios.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Gasen används bland annat inom metallindustrin och forskning, så som till

 

 • läckagesökning
   
 • bärgas i gaskromotografi
   
 • laserskärning och laservsvetsning
   
 • värme- och ytbehandling
   
 • kalibrering och som restgas i blandningar
   
 • kylning av magneter i MR- och MR-skannrar

VI ERBJUDER
FÖLJANDE KVALITETER


Strandmöllen tillverkar helium i flera kvaliteter utifrån olika behov. Gasen levereras och marknadsförs under följande varumärken:

TECH LINE®: standardgaser för svetsning och andra tekniska tillämpningar
LAZER LINE®: högrena gaser för laserapplikationer
LAZER LINE ULTRA®: ultrarena gaser för laserapplikationer
LAB LINE®: högrena gaser för laboratorier

FRAMSTÄLLNING

Helium utvinns huvudsakligen ur naturgas. Heliumrika naturgasfyndigheter finns exempelvis i USA, Qatar, Algeriet, Australien, Canada, Ryssland och Polen. Enligt en vanlig utvinningsmetod genomgår naturgasen en förbehandling, där koldioxid och svavelväte först avskiljs i en våtskrubber, varefter vattenånga, etan och propan avskiljs i en adsorptionskolonn. Metan och nitrogen avskiljs sedan genom kondensation i flera steg. Vätgas elimineras genom reaktion med tillsatt oxygen över en katalysator och den därvid bildade vattenångan avlägsnas ur gasströmmen. Slutligen avskiljs neon i en adsorptionskolonn. Andra metoder är adsorption eller membranfiltrering i flera steg eller en kombination av dessa båda tekniker.

LEVERANSFORMER

Strandmöllen erbjuder ett flertal leveransalternativ.

FLASKOR: Standardflaskor med 200 bars tryck finns i storlekar från 5 till 50 liter. För speciella behov kan även 2-litersflaskor erbjudas.

PAKET: Ett standardpaket består av 12 sammankopplade 50-litersflaskor med 200 bars tryck. Det finns även XL-paket bestående av 8 sammankopplade 80-litersflaskor med 300 bars tryck. Ett XL-paket innehåller 60 % mer gas än ett standardpaket.

KRYOKÄRL: Vakuumisolerade transportabla kärl för kondenserad gas finns i storlekar från 20 till 230 liter. För speciella behov kan kryokärl i storlekar upp till 600 liter erbjudas.

BYT UT DITT STANDARDPAKET
TILL ETT XL-PAKET

Det tar mindre plats, innehåller mer gas och har ett högre tryck. Det finns tydliga skillnader mellan ett standardpaket och vårt XL-paket, men känner du till alla fördelarna?

MER OM
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 

Gasen upptäcktes 1868, då den franske astrofysikern Jules Janssen i samband med en solförmörkelse studerade solljusets spektrum och fann absorptionslinjer, som inte motsvarade något känt ämne. Det nyupptäckta grundämnet fick namnet helium efter den grekiske solguden Helios.

Mångsidigheten hos gasen illustreras av de vitt skilda områden där gasen fyller en viktig funktion. Helium används som skyddsgas vid bågsvetsning, både som ren gas och i blandningar med argon. Gasens uppgift är att skydda smält metall mot kontakt med luft för att förhindra bildning av oxider och nitrider, som skulle resultera i en dålig svetsfog. Vid svetsning med helium används högre bågspänning än vid svetsning med argon, vilket medför större värmeutveckling. Det ger bättre inträngningsförmåga och möjliggör högre svetshastighet, vilket är en fördel i vissa applikationer. Inom elektronikindustrin används gasen som skyddande atmosfär vid tillverkning av halvledare och optiska fibrer. 

 

ANVÄNDNING INOM
OLIKA INDUSTRIER

 

I bilar används helium eller -blandningar för att blåsa upp sidokrockkuddar och sidoskyddsgardiner, som behöver behålla trycket under längre tid än krockkuddar på ratt och instrumentbräda för att skydda passagerarna om bilen voltar. Gasen används även som detektorgas vid läcksökning i rörledningar och tankar. På laboratorier används högrent helium för kalibrering och analyser. Inom sjukvården kyler helium supraledande magneter i MRI-scanners (Magnetic Resonance Imaging scanners, så kallade magnetkameror) till de extremt låga temperaturer som krävs för att tekniken ska fungera. Helium ingår också i gasblandningar för spirometriska mätningar av lungvolymer och utandningshastigheter liksom gasblandningar för djuphavsdykning.

 

 

VARFÖR ÄR DET FARLIGT ATT
MISSBRUKA HELIUM?

 

De flesta känner till att man kan andas in helium för att förvränga rösten. Tyvärr förbises ofta riskerna som följer missbruk av helium. Helium tränger bort syre och det finns därför risk för avsvimning eller till och med kvävning vid inandning av gasen. Vi varnar därför starkt för att missbruka helium.