Hur skiljer sig Strandmöllens XL-paket från övriga paket på marknaden?

Vårt XL-paket skiljer sig från vanliga standard-paket på tre sätt. För det första har XL-paketet ett tryck på 300 bar, medan ett standardpaket oftast har ett tryck på 200 bar. XL-paketet har även ett uttag på 70 bar där du kan använda standardutrustning.

För det andra innehåller XL-paketet cirka 50% mer gas än ett standardpaket. Detta beror delvis på det högre trycket och delvis på att XL-paketet består av 8 flaskor med 80 liter vardera. Ett standardpaket består vanligtvis av 12 flaskor med 50 liter vardera.

För det tredje har XL-paketen mindre omkrets än ett standardpaket och tar därför upp mindre golvyta.

Vilka fördelar kan din verksamhet uppnå genom att byta till ett XL-paket och varför?

Den största fördelen är helt klart att du får färre paketbyten på grund av XL-paketets höga tryck och gasinnehåll. 

Färre paketbyten säkerställer även en högre drifttid, där de anställda spenderar mindre tid på att hantera och ansluta paketen till centrala system, samt till att beställa mer gas. 

Dessutom bidrar våra XL-paket även till färre transporter och på så sätt även till färre utsläpp, då du inte behöver byta dina paket lika ofta. Behöver vi nämna att du dessutom tjänar på det ekonomiskt? Även om XL-paketet är betydligt större än ett vanligt paket betalar du inte mer i dygnshyra.

Kort sagt så finns det flera fördelar med att byta till ett XL-paket!

Vem har användning för ett XL-paket?

Oavsett verksamhet så kan Strandmöllens XL-paket med fördel ingå i din produktion och bidra till goda resultat. XL-paketet kan användas av alla som har en central anläggning för svetsning, skärning och laser.