Det råder brist på svetsare inom den svenska industrin och kompetensen är högt efterfrågad. Strandmöllens återförsäljare Fagon vill råda bot på problemet och anordnar därför svetskurser för företag och privatpersoner. Ta chansen att lära dig med om svetsning och gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden! 

Nästa kurs går av stapeln den 20-21 maj, läs mer på Fagons hemsida här