Strandmöllens samarbetspartner PS Energi får 19 miljoner kronor i klimatinvesteringsstöd för byggnation av en grön vätgastankstation i anslutning till Strandmöllens anläggning i Ljungby. 

 

Naturvårdverket har inom ramen för Klimatklivet beviljat PS Energi stöd på drygt 19 miljoner kronor för delfinansiering av en vätgastankstation vid E4:an i Ljungby. Målsättningen är att tankstationen ska vara Kronobergs första fullskaliga gröna vätgastankstation som riktar sig till både tung och lätt trafik och beräknas stå färdig till sommaren 2023.

Vätgasen produceras av Strandmöllen och projektet är en del av ett större samarbete mellan Strandmöllen, PS Energi, Ljungby Energi och Ljungby Kommun. 

Läs PS Energis pressmeddelande här