Kuldioxid flasker med håndhjul Blok af tøris

VAD ÄR
TORRIS?​


Torris är koldioxid (CO2) i fast form med en temperatur på -78 °C, vilket innebär att den kan orsaka allvarliga frostskador om den inte hanteras korrekt och med skyddskläder. Till skillnad från vatten blir torrisen aldrig flytande vid uppvärmning, utan går istället direkt från is till gas (därav namnet torris). Torris är inte brännbart, men då det övergår till gasformig koldioxid tränger det undan syre.

VAD ANVÄNDS
TORRIS TIL?
 

Torris används huvudsakligen inom sjukvård, forskning, rengöring och livsmedelsindustrin, där det bland annat används till

  • brandsläckning
  • nedkylning av mat
  • rengöring av till exempel bilar
  • snabb frysning av färdigmat 
  • frysning av vävnader och biologiska prover
  • transport av biologiska prover och stamceller

Idag används torris även av restauranger, barer samt inom underhållningsindustrin för att skapa rökeffekter i bland annat drycker och på bufféer. 

VI ERBJUDER TORRIS 
I FÖLJANDE KVALITETER


Strandmöllen levererar torris i flera kvaliteter utifrån olika behov. Torrisen marknadsförs under följande varumärken:

TECH LINE®: standardgaser för svetsning och andra tekniska tillämpningar

FOOD LINE®: gaser för livsmedelsbranschen

SÅ FRAMSTÄLLS
TORRISTorris produceras genom att flytande koldioxid expanderas med ett tryck . Koldioxiden får på så vis en fast form och kan sedan formas till önskvärd form och storlek. 

TORRIS SOM MATCHAR
DITT BEHOV 

 

Vi levererar torris i pellets med en diameter från 3 mm till 16 mm. Ring oss idag för att höra mer om hur vi bäst kan matcha dina behov.