TORRIS

Torris 1

VAD ÄR TORRIS?

Torris är koldioxid (CO2) i fast form med en temperatur på -78 °C, vilket innebär att den kan orsaka allvarliga frostskador om den inte hanteras korrekt och med skyddskläder. Till skillnad från vatten blir torrisen aldrig flytande vid uppvärmning, utan går istället direkt från is till gas (därav namnet torris). Torris är inte brännbart, men då det övergår till gasformig koldioxid tränger det undan syre.

Torris 2

VAD ANVÄNDS TORRIS TILL?

Torris används huvudsakligen inom sjukvård, forskning, rengöring och livsmedelsindustrin, där det bland annat används till

  • brandsläckning

  • nedkylning av mat

  • rengöring av till exempel bilar

  • snabb frysning av färdigmat 

  • frysning av vävnader och biologiska prover

  • transport av biologiska prover och stamceller.

Idag används torris även av restauranger, barer samt inom underhållningsindustrin för att skapa rökeffekter i bland annat drycker och på bufféer. 

HUR FRAMSTÄLLS TORRIS?

Torris produceras genom att flytande koldioxid expanderas med ett tryck . Koldioxiden får på så vis en fast form och kan sedan formas till önskvärd form och storlek. 

TORRIS SOM MATCHAR
DITT BEHOV

Vi levererar torris i pellets med en diameter från 3 mm till 16 mm. Ring oss idag för att höra mer om hur vi bäst kan matcha dina behov.

VI ERBJUDER TORRIS I FÖLJANDE KVALITETER