VARUMÄRKEN

Här får du en överblick över
våra olika varumärken till olika användningsområden och kan ladda
ner broschyrer för mer information

 

TECH LINE ®

TECH LINE ® vänder sig till brukare som behöver standardgaser för flera olika ändamål snarare än bara för specialuppgifter. Här får du inga onödigt höga renhetsgrader, men får istället möjlighet att använda standardgaserna för t.ex. TIG-, MIG- och MAG -svetsning, som skyddsgas eller som rotgas.

 

 

PRO LINE ®

PRO LINE ® riktar sig till specialister inom svetsning och skärning som vill leverera en högre kvalitet på sina arbeten och samtidigt uppnå en tidsbesparing. PRO LINE ® innehåller renhetsnivåer på upp till 99,998%, vilket bidrar till en högre svetshastighet, större inträngning i ditt material och minimerar stänk. Med andra ord får du en snyggare finish snabbare och behöver bara lägga minimal tid på efterbehandling.

LAZER LINE ®

LAZER LINE ® riktar sig till användare av laserinstallationer som vill ha längre livslängd på sina lasrar samt inte minst högre produktivitet vid svetsning och skärning. Med LAZER LINE ® får du rätt gaser med ett minimalt innehåll av kritiska föroreningar, vilket säkerställer en högre uteffekt från din laser och en stabil energiurladdning i resonatorröret.

FOOD LINE ® 

FOOD LINE ® riktar sig till företag som producerar, fryser eller förpackar matvaror i en modifierad atmosfär. Här kan du med hjälp av naturens egna ingredienser - nämligen gaserna - förlänga matens hållbarhet och samtidigt minska ditt behov av kemiska konserveringsmedel. FOOD LINE ® säkerställer också estetik, smak och inte minst näring i matvarorna. 

LAB LINE ® 

LAB LINE ® riktar sig till laboratorier som vill ha högre renhetsnivåer och omfattande dokumentation. LAB LINE ® innehåller renhetsnivåer på upp till 99,9999%, vilket vi kontinuerligt säkerställer och underhåller via våra strikta kvalitetskontroller. Du har också möjlighet att spåra alla gaser från vår produktion från råvara till färdig produkt med hjälp av instruktionerna, specifikationerna, batchposterna och produktionsloggarna.

MED LINE ® 

MED LINE ® är avsett för vårdgivare och andra medicinska aktörer, som dagligen vårdar, förebygger, diagnosticerar och behandlar patienter i den svenska sjukvården. Här är patientsäkerheten i centrum, så det finns spårbarhet på samtliga gaser från råvara till färdig produkt med hjälp av instruktioner, specifikationer, batchjournaler, samt produktions- och utbildningsloggar. MED LINE ® uppfyller dessutom såväl GMP- som GDP-regler och är godkänt av Läkemedelsverket. MED LINE® Används också inom veterinärmedicin.

PHARMA LINE ® 

PHARMA LINE ® riktar sig till läkemedelsindustrin för tillverkning av läkemedel och för bruk inom vården, där kraven på patientsäkerhet, kvalitet och inte minst spårbarhet är höga. PHARMA LINE ® är inte klassificerat som ett läkemedel, men uppfyller såväl GMP som GDP -reglerna och uppfyller naturligtvis kraven i de svenska läkemedelsstandarderna och European Pharmacopoeia. Du kan spåra varje enskild gas från råmaterial till färdig produkt via instruktioner, specifikationer, batchposter och produktionsloggar.

HAR DU FRÅGOR KRING VÅRA VARUMÄRKEN?