CHRISTIAN NIELSENS STIFTELSE

BIDRAR TILL
INDUSTRI-UTVECKLING


Strandmøllen Industrigas A/S grundades år 1917 av handelsmannen Christian Nielsen, som ledde företaget i femtio år fram till sin bortgång 1967. Eftersom Christian inte hade några barn bildades en näringsidkande stiftelse i hans namn, som idag äger

Strandmöllen och dess verksamheter i Sverige, Danmark och Tyskland. Stiftelsen innebär att bolaget har en solid, långsiktig och stark ekonomisk ägare.

VAD ÄR CHRISTIAN NIELSENS STIFTELSENS SYFTE?

 

Syftet med Christian Nielsens Stiftelse är att stötta den teknologiska och industriella utvecklingen i Christian Nielsens hemland Danmark, för att på så sätt skapa fler arbetstillfällen. Detta görs bland annat genom lån och kapitaltillskott till entreprenörer, producenter och forskare. 
 

Stiftelsen återinvesterar pengarna i andra verksamheter och projekt när lånen och kapitaltillskotten ger avkastning. På så sätt får nya sökande och aktörer möjlighet att få en stabil stöttning till fortsatt vidareutveckling av deras produkter eller tjänster. 

 

 

VILKA PROJEKT HAR FÅTT STÖTTNING?


Under sina femtio år har Christian Nielsens stiftelse stöttat ett sort antal verksamheter och projekt, så som:  


Du kan se en längre lista över mottagarna av stödet här.

VILL DU VETA MER
OM VÅR HISTORIA?