ARGON
 

Alt text

VAD ÄR ARGON?​

Argon (med den kemiska formeln Ar) är en smakfri, färgfri och luktfri gas som varken är brännbar eller giftig. Gasen har en relativt låg värmeledningsförmåga och högre densitet än syre, vilket gör den lämplig för isolering och som skyddsgas.

Argon används bland annat till metallbearbetning, analysarbete och sjukvård med en rad olika ändamål.

VAD ANVÄNDS ARGON TILL?

Argon används till en rad olika ändamål inom bland annat metallbearbetning, analysarbete och sjukvård, så som

  • skyddsgas vid TIG-, MIG- och MAG-svetsning

  • till värme- och smältningsprocesser i metallindustrin

  • till isolation i energibesparande fönster

  • till gaskromatografi på laboratorier

  • inom hjärtkirurgi

  • kalibreringsgas

HUR FRAMSTÄLLS ARGON?

Vi producerar argon genom extraktion från atmosfärisk luft, där gasarten utgör 0,93%. Kort förklarat görs detta genom att först rena den atmosfäriska luften och göra den flytande, varefter vi separerar och isolerar argonet från bland annat kväve och syre genom destillation. Produktionen sker på våra luftgasfabriker i Sverige och Danmark, där vi sedan fyller gasen i tankbilar, kryokärl och flaskor.

FÅ 50% HÖGRE KAPACITET: 
ANVÄND MINI BERTHA
NÄR DU TIG-SVETSAR

Mini Bertha

MINI BERTHA ARGON

  • ​SMIDIG 8-LITERSFLASKA MED 300 BAR
  • INKLUSIVE KVIK TOP ® MED INTEGRERAD REDUKTIONSVENTIL, SNABBKOPPLING OCH SKYDDSKÅPA.

KONTAKTA EN GASRÅDGIVARE

VI ERBJUDER ARGON I EN RAD
OLIKA KVALITETER

Kvik Top

MÅNGA FÖRDELAR MED KVIK TOP ®

Våra KVIK TOP ® -flaskor har ett tryck på 300 bar och är genvägen till en effektivare arbetsdag med få och snabba flaskbyten. Med KVIK TOP®  undviker du bortkastad tid och extra investeringar i regulatorer, eftersom våra KVIK TOP ® -flaskor har integrerad reduktionsventil, snabbkoppling, restgasventil och avstängningsventil.