ARGON
 

Alt text

VAD ÄR ARGON?​

Ädelgasen argon, med det kemiska tecknet Ar, är ett grundämne som utgör 0,93 % av jordens atmosfär. Argon är den vanligaste ädelgasen och var den första ädelgas som upptäcktes av forskarna i slutet av 1800-talet. När forskarna ledde luftkväve över glödande magnesium, som reagerar med kväve, fann de att 1/80-del av kvävet inte reagerade med magnesium. Ett nytt grundämne hade upptäckts! Det nya grundämnet fick namnet argon efter det grekiska ordet argos, som betyder trög eller lat.

EGENSKAPER

Argon är en färglös, smaklös och luktlös gas som varken är brännbar eller giftig. Gasen är tyngre än luft och inert, vilket betyder att den inte reagerar kemiskt med sin omgivning. Den är därför lämplig som skyddsgas för att förhindra oxidation vid kontakt med luft i de fall då nitrogen är för reaktivt och andra ädelgaser för dyra. Andra egenskaper hos argon är låg kokpunkt och relativt låg värmeledningsförmåga.

Argon används bland annat till metallbearbetning, analysarbete och sjukvård med en rad olika ändamål.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Användningsområdena är många. Argon är den vanligaste skyddsgasen vid bågsvetsning, där den används både som ren gas och i olika gasblandningar. Gasens uppgift är att skydda smält metall mot kontakt med luft för att förhindra bildning av oxider och nitrider, som skulle resultera i en dålig svetsfog. Argon är mer okänsligt för båglängdsvariationer än andra gaser, vilket gör att det passar bra för manuell svetsning där det kan vara svårt att hålla en konstant båglängd. Vid svetsning med full genomträngning kan man behöva använda rotgas för att skydda svetsfogen även på baksidan. Argon används ofta som rotgas vid svetsning av krävande material som aluminium, rostfritt stål, brons och koppar.

Vid ståltillverkning ger argon ett bra skydd mellan flytande metall och omgivande atmosfär. Argon användes tidigare vid tillverkning av glödlampor för att skydda volframtråden mot oxidation.  Inom elektronikindustrin används argon vid halvledartillverkning. Argon används även som isolering i två- och treglasfönster.

Ett annat användningsområde för argon är spolning av rörledningar och inertering av tankar och kärl inom exempelvis läkemedelsindustrin och kemiindustrin. På kemiska laboratorier används högrent argon för kalibrering, analyser och processkontroll. Inom sjukvården används argon vid laserkirurgi, kryokirurgi och kirurgisk diatermi. 

FRAMSTÄLLNING

Strandmöllen framställer argon vid företagets luftgasfabriker i Sverige och Danmark. Det sker i en process där atmosfärisk luft filtreras, komprimeras, renas, kyls och kondenseras. Genom fraktionerad destillation av den flytande luften separeras sedan argon från kväve och syre. Efter ytterligare rening fylls argonet på lagertankar. 

LEVERANSFORMER

Strandmöllen erbjuder ett flertal leveransalternativ för argon och argonblandningar.

FLASKOR: Standardflaskor med 200 bars tryck finns i storlekar från 5 till 50 liter. För speciella behov kan även 2-litersflaskor erbjudas. MINI BERTHA är en praktisk 8-litersflaska, som har 300 bars tryck och därigenom innehåller 50 % mer gas än en standardflaska av samma storlek. MINI BERTHA har en flödesventil och KVIK TOP med integrerad regulator, snabbkoppling och skyddskåpa. 

PAKET: Ett standardpaket består av 12 sammankopplade 50-litersflaskor med 200 bars tryck. Det finns även XL-paket bestående av 8 sammankopplade 80-litersflaskor med 300 bars tryck. Ett XL-paket innehåller 60 % mer gas än ett standardpaket.

KRYOKÄRL: Vakuumisolerade transportabla kärl för kondenserad gas finns i storlekar från 20 till 230 liter. För speciella behov kan kryokärl i storlekar upp till 600 liter erbjudas.

TANK: Strandmöllen erbjuder även stationära kryotankar i storlekar från 10 till 60 m3 för att möta kundens behov. Vi tar fram kravspecifikationer, projekterar, installerar, utbildar och erbjuder service. 

FÅ 50% HÖGRE KAPACITET: 
ANVÄND MINI BERTHA
NÄR DU TIG-SVETSAR

Mini Bertha

MINI BERTHA ARGON

  • ​SMIDIG 8-LITERSFLASKA MED 300 BAR

  • INKLUSIVE KVIK TOP ® MED INTEGRERAD REDUKTIONSVENTIL, SNABBKOPPLING OCH SKYDDSKÅPA.

VI ERBJUDER ARGON I EN RAD
OLIKA KVALITETER

 

Strandmöllen framställer argon i flera kvaliteter anpassade för olika behov. Argon och argonblandningar saluförs under följande varumärken:

TECH LINE: standardgaser för svetsning och andra tekniska tillämpningar
PRO LINE: gaser med högre renhetsgrad för laserskärning, robot- och automatsvetsning
LAB LINE: högrena gaser för laboratorier

Kvik Top

MÅNGA FÖRDELAR MED KVIK TOP ®

Våra KVIK TOP ® -flaskor har ett tryck på 300 bar och är genvägen till en effektivare arbetsdag med få och snabba flaskbyten. Med KVIK TOP®  undviker du bortkastad tid och extra investeringar i regulatorer, eftersom våra KVIK TOP ® -flaskor har integrerad reduktionsventil, snabbkoppling, restgasventil och avstängningsventil.