VAD ÄR
ARGON?


Ädelgasen argon, med det kemiska tecknet Ar, är ett grundämne som utgör 0,93 % av jordens atmosfär. Gasen upptäcktes 1894 av den skotske kemisten William Ramsay. Han ledde nitrogen, som framställts ur luft, över glödande magnesium och fann då att 1/80-del av gasen inte reagerade med magnesium som förväntat. När han sedan gjorde en spektralanalys av luft, som befriats från oxygen och nitrogen, fann han absorptionslinjer som aldrig tidigare hade setts i luft. Det nyupptäckta grundämnet döptes till argon efter det grekiska ordet argos, som betyder trög eller lat.

EGENSKAPER


Argon är färglöst, luktlöst och varken giftigt eller brännbart. Gasen är tyngre än luft och inert, vilket betyder att den inte reagerar kemiskt med sin omgivning. Den är därför lämplig som skyddsgas för att förhindra oönskade reaktioner vid kontakt med luft i de fall då nitrogen är för reaktivt och andra ädelgaser för dyra. Argon har relativt låg värmeledningsförmåga och kan därför användas som isolering. Kokpunkten för argon är -186°C vid atmosfärstryck.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


Gasen används bland annat inom metallbearbetning, analysarbete och sjukvård för en rad olika ändamål, så som
 

 • skyddsgas vid TIG-, MIG- och MAG-svetsning
   
 • till värme- och smältprocesser i metallindustrin
   
 • till isolering i energibesparande fönster
   
 • till gaskromatografi på laboratorier
   
 • kalibreringsgas
   

Fritlagt billede af mini bertha i argon

UPP TILL 50 % MER
MER MED 300 BAR


Mini Bertha - Strandmöllens smidiga 8-litersflaska med 300 bar, i
nklusive KVIK TOP® med integrerad reduktionsventil, snabbkoppling och skyddskåpa.

VI LEVERERAR
FÖLJANDE KVALITETER

Strandmöllen framställer argon i flera kvaliteter anpassade för olika behov. Argon och -blandningar saluförs under följande varumärken:

TECH LINE®: standardgaser för svetsning och andra tekniska tillämpningar
PRO LINE®: gaser med högre renhetsgrad för laserskärning, robot- och automatsvetsning
LAB LINE®: högrena gaser för laboratorier

FRAMSTÄLLNING


Strandmöllen framställer argon vid företagets luftgasfabriker i Sverige och Danmark. Det sker i en process där atmosfärisk luft filtreras, komprimeras, renas i en adsorptionskolonn, kyls och kondenseras. Genom fraktionerad destillation av den flytande luften separeras sedan argon från nitrogen och oxygen. 

 


LEVERANSFORMER


Strandmöllen erbjuder ett flertal leveransalternativ.

FLASKOR: Standardflaskor med 200 bars tryck finns i storlekar från 5 till 50 liter. MINI BERTHA är en praktisk 8-litersflaska, som har 300 bars tryck och därigenom innehåller 50 % mer gas än en standardflaska av samma storlek. MINI BERTHA har en flödesventil och KVIK TOP® med integrerad regulator, snabbkoppling och skyddskåpa. 

PAKET: Ett standardpaket består av 12 sammankopplade 50-litersflaskor med 200 bars tryck. Det finns även XL-paket bestående av 8 sammankopplade 80-litersflaskor med 300 bars tryck. Ett XL-paket innehåller 60 % mer gas än ett standardpaket. 

KRYOKÄRL: Vakuumisolerade transportabla kärl för kondenserad gas finns i storlekar från 20 till 230 liter. För speciella behov kan kryokärl i storlekar upp till 600 liter erbjudas.

TANK: Strandmöllen erbjuder även stationära kryotankar i storlekar från 10 till 60 m3 för att möta kundens behov. Vi tar fram kravspecifikationer, projekterar, installerar, utbildar och erbjuder service. 

MER OM
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Användningsområdena är många. Argon är den vanligaste skyddsgasen vid bågsvetsning, där den används både som ren gas och i olika gasblandningar. Gasens uppgift är att skydda smält metall mot kontakt med luft för att förhindra bildning av oxider och nitrider, som skulle resultera i en dålig svetsfog.

Argon är mer okänsligt för båglängdsvariationer än andra gaser, vilket gör att det passar bra för manuell svetsning där det kan vara svårt att hålla en konstant båglängd. Vid svetsning med full genomträngning kan man behöva använda rotgas för att skydda svetsfogen även på baksidan. Gasen används ofta som rotgas vid svetsning av krävande material som aluminium, rostfritt stål, brons och koppar.

 

ANVÄNDNING INOM
OLIKA INDUSTRIER

Inom elektronikindustrin används argon som skyddande atmosfär vid tillverkning av halvledare. Ett annat användningsområde är argonfluoridlasern, en typ av exciplexlaser (excited complex). Den används bland annat för att borra mikroskopiska hål i elektronisk utrustning och för att skapa mönster på halvledarmaterial (mikrolitografi) vid tillverkning av halvledarkomponenter och bildskärmar.

I läkemedelsindustrin och kemiindustrin används argon för att driva ut luft ur tankar, reaktorer och rörledningar (inertering). På laboratorier används högrent argon för kalibrering och analyser. Inom sjukvården används gasen vid ögonkirurgi med exciplexlaser och vid kirurgisk diatermi med argonplasma. Flytande argon används vid kryokirurgi. Dessutom används gasen vid 3D-printning i metall, så kallad additiv tillverkning.