Strandmøllen i Sverige

STRANDMÖLLEN
AB

Strandmöllen AB är ett svenskt dotterbolag till Christian Nielsen Strandmøllen A/S. Strandmöllen AB etablerades i Sverige under 2005, genom ett förvärv av det svenska företaget ScanGas.

OM STRANDMÖLLEN AB

Sedan 2005 har bolaget etablerat sig i småländska Ljungby, där det idag finns ett svenskt huvudkontor med tillhörande luftgasfabrik, fyllningsanläggning, distributionscenter och snart även vätgasproduktion. Utöver detta finns även ett nationelt nätverk av återförsäljare, som alla bidrar till att säkerställa en hög leveranssäkerhet för Strandmöllens kunder. 

Kunderna återfinns inom en mängd olika branscher, så som livsmedelsindusrtrin, vårdsektorn, tillverkningsindustrin och mycket mer. 

Strandmöllen AB har drygt 40 medarbetare i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att skapa skräddarsydda helhetslösningar med hänsyn till den enskilda kundens behov och önskemål.