Ilt gasflasker der ligger ned Mand der får ilt gennem en maske mens en kvinde hjælper ham

OXYGEN

VAD ÄR​ 
OXYGEN?


Oxygen, även kallat syre, är ett grundämne med det kemiska tecknet O, som utgör 21 % av jordens atmosfär och är det vanligaste grundämnet i både jordskorpan och människokroppen. Ämnet är nödvändigt för cellernas energiomsättning hos alla livsformer på jorden med undantag för vissa typer av encelliga organismer.

EGENSKAPER


Oxygen är vid normala förhållanden en färglös och luktlös gas. Den är inte brännbar, men underhåller förbränning. Risken för brand till följd av gnistbildning, eller självantändning av material som exempelvis olja och fett, ökar markant redan vid en måttlig ökning av oxygenhalten i luften. Gasen är ett starkt oxidationsmedel, som bildar stabila föreningar med de flesta andra grundämnen. Vid atmosfärstryck och temperaturer under -183°C är oxygen en svagt blå vätska.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 

Gasen används till exempel inom sjukvård, räddningstjänst, forskning och metallbearbetning för bland annat

 • gassvetsning (autogen svetsning) och flamskärning som bränslegas
 • syrebehandling av patienter på sjukhus
 • syrebehandling av hempatienter med t.ex. KOL
 • metallurgiska förbrännings- och smältprocesser
 • fiskodling för att säkerställa syrebalansen
 • bränsle för flamdetektorer
 • avloppsrening
 • MA-förpackning av mat
 • syretillförsel vid dykning
 • laserskärning
 • gaslödning
 • kalibrering

VI ERBJUDER 
FÖLJANDE KVALITETER

Strandmöllen framställer oxygen i flera kvaliteter anpassade för olika behov. Oxygen och -blandningar saluförs under följande varumärken:

TECH LINE®: standardgaser för svetsning och andra tekniska tillämpningar
PRO LINE®: gaser med högre renhetsgrad för laserskärning, robot- och automatsvetsning
MED LINE®: gaser för medicinsk behandling 
PHARMA LINE®: gaser för farmaceutisk industri och för dykare 
LAB LINE®: högrena gaser för laboratorier

FRAMSTÄLLNING

Strandmöllen framställer oxygen vid företagets luftgasfabriker i Sverige och Danmark. Det sker i en process där atmosfärisk luft filtreras, komprimeras, renas i en adsorptionskolonn, kyls och kondenseras. Genom fraktionerad destillation av den flytande luften separeras sedan oxygen från nitrogen och argon.

 


LEVERANSFORMER

Strandmöllen erbjuder ett flertal leveransalternativ.

FLASKOR: Tekniska standardflaskor med 200 bars tryck finns i storlekar från 5 till 50 liter. För speciella behov kan 2-litersflaskor erbjudas. MINI BERTHA är en praktisk 8-litersflaska, som har 300 bars tryck och därigenom innehåller runt 50 % mer gas än en standardflaska av samma storlek. MINI BERTHA har en flödesventil och KVIK TOP® med integrerad regulator, snabbkoppling och skyddskåpa. 

Medicinska standardflaskor med 200 till 300 bars tryck finns i storlekar från 1 till 50 liter. Flaskorna känns igen då kroppen på flaskan alltid är vit. 

PAKET: Både tekniskt och medicinskt oxygen finns att tillgå i paket. Ett standardpaket består av 12 sammankopplade 50-litersflaskor med 200 bars tryck. Det finns även XL-paket bestående av 8 sammankopplade 80-litersflaskor med 300 bars tryck. Ett XL-paket innehåller runt 60 % mer gas än ett standardpaket.

KRYOKÄRL: Vakuumisolerade transportabla kärl för kondenserad gas finns i storlekar från 20 till 230 liter. För speciella behov kan kryokärl i storlekar upp till 600 liter erbjudas.

TANK: Strandmöllen erbjuder stationära kryotankar i storlekar från 10 till 60 m3 för att möta kundens behov. Vi tar fram kravspecifikationer, projekterar, installerar, utbildar och erbjuder service.

MER OM
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Tekniskt oxygen
Oxygen har många användningsområden, som bygger på gasens oxiderande och livsuppehållande egenskaper. Vid metallbearbetning används asen i applikationer som hårdlödning, gassvetsning, gasskärning, laserskärning och plasmaskärning. I stålindustrin används oxygen för att sänka kolhalten i smältor (färskning) genom att oxidera en del av kolinnehållet till koldioxid. Om kolhalten är för hög, blir stålet sprött. Förbränning av energigaser med oxygen i stället för luft i högtemperaturprocesser som värmning och smältning av metaller och glas medför lägre bränsleförbrukning, högre produktivitet och minskade utsläpp. 


Medicinskt oxygen
Inom sjukvården är oxygen ett livsviktigt läkemedel som används vid narkos, ventilatorbehandling och behandling av patienter som lider av akut eller kronisk syrebrist. Medicinskt oxygen finns i två olika former, komprimerat (gasformigt) och kryogent (flytande). Komprimerat oxygen är färg-, lukt- och smaklöst och används genom inandning. Kryogen oxygen är ljust blå till färgen. Gasen används även i tryckkammare för behandling av dykarsjuka och kolmonoxidförgiftning. 
 

ANVÄNDNING INOM
OLIKA INDUSTRIER

I pappersindustrin används oxygen för blekning av pappersmassa. Vid avgastester i fordonsbranschen används gasblandningar med oxygen och nitrogen som kalibreringsgaser. Biologisk rening av avloppsvatten är ett annat användningsområde. Även i fiskodlingar tillsätts gasen för att öka vattnets syrehalt. På bryggerier används oxygen för att påskynda jäsning. I livsmedelsbranschen används oxygen tillsammans med koldioxid vid förpackning av matvaror i modifierad atmosfär (MA). På laboratorier används högrent oxygen för kalibrering och analyser. Gasen ingår också i andningsgaser för dykare.

 

MER OM
GASEN

Vid jordytan förekommer fritt oxygen vanligen som en tvåatomig gas med den kemiska beteckningen O2. En mindre vanlig, instabil form av oxygen är ozon med treatomiga molekyler och den kemiska beteckningen O3. 

Oxygen upptäcktes i början av 1770-talet av den svenske apotekaren Carl Wilhelm Scheele och den engelske kemisten Joseph Priestley. När de oberoende av varandra värmde upp kvicksilveroxid, bildades en gas som visade sig kunna upprätthålla förbränning och vara nödvändig för allt djurliv. Det nyupptäckta grundämnet fick namnet oxygen, som betyder syrabildare på grekiska, eftersom man felaktigt trodde att det krävdes för bildning av alla syror. Ämnets svenska namn, syre, har också sin bakgrund i denna missuppfattning.