OXYGEN

VAD ÄR OXYGEN?

Oxygen (med den kemiska formeln O2), också kallat syre, finns i den atmosfäriska luften där den utgör 21% av den totala sammansättningen. Gasen är smaklös, färglös och luktfri samt är brandfarlig men inte oxiderande. Oxygen är universums tredje vanligaste grundämne och är dessutom livsviktigt för alla flercelliga organismer.

Oxygen

VAD ANVÄNDS OXYGEN TILL?

Oxygen används till exempel inom sjukvård, räddningstjänst, forskning och metallbearbetning, bland annat vid

 • gassvetsning (autogen svetsning) och flamskärning som bränslegas

 • syrebehandling av patienter på sjukhus

 • syrebehandling av hempatienter med t.ex. KOL

 • metallurgiska förbrännings- och smältprocesser

 • fiskodling för att säkerställa syrebalansen

 • bränsle för flamdetektorer

 • avloppsrening

 • MA-förpackning av mat

 • syretillförsel vid dykning

 • laserskärning

 • gaslödning

 • kalibrering.

HUR FRAMSTÄLLS OXYGEN?

Strandmöllens oxygen framställs vid våra luftgasfabriker i Sverige och Danmark. Gasen utvinns ur den atmosfäriska luften, där gasen utgör cirka 21%. Genom att filtrera, komprimera, rena och kyla atmosfärisk luft omvandlas luften till flytande form. Oxygenen separeras sedan ifrån nitrogenet och argonen via destillation och fylls sedan i tankar, paket och flaskor - och är därefter redo att användas.

VI LEVERERAR OXYGEN AV OLIKA KVALITETER BEROENDE PÅ DITT BEHOV