Lattergas eller dinitrogenoxid gasflaske Kvinde på operationsbordet der får lattergas

VAD ÄR​ 
LUSTGAS?

Lustgas (med den kemiska formeln N2O), även känt som dinitrogenoxid, är en färglös gas med en svag söt doft som verkar bedövande vid inandning. Gasen är ej brännbar, men är däremot brandfrämjande och understödjer därför kraftigt förbränning.

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 

Gasen används framförallt inom vården, laboratorier och energisektorn, för bland annat

  • bedövning (anestesi)
  • smärtlindring (analgesi)
  • kryokirurgi (frysbehandling)
  • köldmedium på laboratorier
  • drivgas i vissa typer av sprayburkar
  • oxidationsmedel för förbränningsprocesser

VI ERBJUDER
FÖLJANDE KVALITETER


Strandmöllen framställer lustgas i flera kvaliteter anpassade för olika behov. Gasen saluförs under följande varumärken:

MED LINE®: medicinska gaser
LAB LINE®: högrena gaser för laboratorier

FRAMSTÄLLNING


Lustgas framställs genom att ammoniumnitrat smälts tillsammans med vatten i ett öppet smältbad, där ammoniumnitratet sönderdelas till dinitrogenoxid och vattenånga i en reaktor. Därefter rengörs lustgasen innan den komprimeras, torkas och kyls. Gasen kvalitetstestas sedan och fylls i flaskor, paket eller tankar.