LUSTGAS

VAD ÄR LUSTGAS?

Lustgas (med den kemiska formeln N2O), även känt som dinitrogenoxid, är en färglös gas med en svag söt doft som verkar bedövande vid inandning. Lustgas är ej brännbar, men är däremot brandfrämjande och understödjer därför kraftigt förbränning.

Lustgas

VAD ANVÄNDS LUSTGAS TILL?

Lustgas används framförallt inom vården, laboratorier och energisektorn som

  • bedövning (anestesi)

  • smärtlindring (analgesi)

  • kryokirurgi (frysbehandling)

  • köldmedium på laboratorier

  • drivgas i vissa typer av sprayburkar

  • oxidationsmedel för förbränningsprocesser.

HUR FRAMSTÄLLS LUSTGAS?

Lustgas framställs genom att ammoniumnitrat smälts tillsammans med vatten i ett öppet smältbad, där ammoniumnitratet sönderdelas till lustgas och vattenånga i en reaktor. Därefter rengörs dikväveoxiden innan den komprimeras, torkas och kyls. Lustgasen kvalitetstestas sedan och fylls i flaskor, paket eller tankar.

VILL DU VETA MER OM HUR VI KAN FÖRSE DITT BEHOV AV LUSTGAS?

Våra gasrådgivare med expertis inom ditt område hjälper dig vidare och ser till att du får rätt gas till rätt tillfälle.

 

VI ERBJUDER LUSTGAS I FLERA
OLIKA KVALITETER FÖR ATT
MATCHA DITT BEHOV