Lattergas eller dinitrogenoxid gasflaske Kvinde på operationsbordet der får lattergas

VAD ÄR
LUSTGAS?​

Lustgas (med den kemiska formeln N2O), även känt som dinitrogenoxid, är en färglös gas med en svag söt doft som verkar bedövande vid inandning. Lustgas är ej brännbar, men är däremot brandfrämjande och understödjer därför kraftigt förbränning.

 

VAD ANVÄNDS
LUSTGAS TILL?

 

Lustgas används framförallt inom vården, laboratorier och energisektorn, för bland annat

  • bedövning (anestesi)
  • smärtlindring (analgesi)
  • kryokirurgi (frysbehandling)
  • köldmedium på laboratorier
  • drivgas i vissa typer av sprayburkar
  • oxidationsmedel för förbränningsprocesser

VI ERBJUDER LUSTGAS 
I FÖLJANDE KVALITETER


Strandmöllen framställer lustgas i flera kvaliteter anpassade för olika behov. Lustgas saluförs under följande varumärken:

MED LINE®: medicinska gaser
LAB LINE®: högrena gaser för laboratorier

SÅ FRAMSTÄLLS
LUSTGAS


Lustgas framställs genom att ammoniumnitrat smälts tillsammans med vatten i ett öppet smältbad, där ammoniumnitratet sönderdelas till lustgas och vattenånga i en reaktor. Därefter rengörs dikväveoxiden innan den komprimeras, torkas och kyls. Lustgasen kvalitetstestas sedan och fylls i flaskor, paket eller tankar.