Strandmøllen i Ejby på Fyn

STRANDMØLLEN
A/S

Strandmøllen A/S är Strandmöllen AB:s danska systerbolag som grundades för över 100 år sedan i Danmark av köpmannen Christian Nielsen. 

OM STRANDMØLLEN A/S

 

Sedan starten för drygt 100 års sedan har företaget etablerat en egen luftgasfabrik, distributionscenter och skapat ett lokalt återförsäljarnätverk, som alla hjälper till att säkerställa kunderna en hög leveranssäkerhetsnivå. I detta sammanhang är kunderna många och mycket olika, eftersom de verkar i branscher som livsmedelsindustrin, maskinindustrin och vårdsektorn.

Sedan år 1967 ägs Strandmöllen av stiftelsen Christian Nielsens Fond, vilket innebär att bolaget har en solid, långsiktig och finansiellt stark ägare. 

Strandmøllen har cirka 150 anställda som arbetar nära varandra för att skapa skräddarsydda totallösningar som tar hänsyn till den enskilda kundens behov, önskemål och mål.