NITROGEN

VAD ÄR NITROGEN?

Nitrogen (med den kemiska formeln N2), också kallat kväve, utgör hela 78% av den atmosfäriska luften och är smaklös, färglös och luktfri. Gasen är inte brännbar eller oxiderande men betraktas ändå som farlig, då nitrogen tränger undan oxygen och kan vara kvävande. 

VAD ANVÄNDS NITROGEN TILL?

Nitrogen, liksom koldioxid, har många spridda användningsområden i många skilda branscher. Den används bland annat till

 • kalibrering

 • kryokirurgi

 • laserskärning

 • gaskromatografi

 • härdning av metaller

 • MA-förpackning av mat

 • värmebehandling av metaller

 • dermatologiska behandlingar

 • kylning och frysning av mat

 • som skyddsgas vid svetsning

 • för att skydda mot brand och explosionsrisk

 • temperaturkontroll vid distribution av mat

 • kylning och frysning av blod, stamceller, spermier och ägg

 • för att kontrollera mogningsprocesser för frukt och grönsaker

HUR FRAMSTÄLLS NITROGEN?

Nitrogen framställs genom att fraktionera atmosfärisk luft, där nitrogen utgör hela 78% av den totala sammansättningen. Vi framställer nitrogen vid våra luftgasfabriker i Sverige och Danmark, där vi filtrerar, komprimerar, renar och kyler luften för att omvandla den till flytande form. Därefter separeras nitrogen från oxygen och argon via destillation och fylls sedan i tankar, paket och flaskor.

VI LEVERERAR NITROGEN AV VARIERANDE KVALITET BEROENDE PÅ DITT BEHOV