Propan flaske Svejsning hvor propan bruges

VAD ÄR
PROPAN?​Propan (med den kemiska formeln C3H8) är en färglös gas som är lättantändlig och mycket brandfarlig. Gasen är lätt bedövande och tränger undan luftens innehåll av oxygen, vilket innebär att den betecknas som farlig. Propan är luktfri i rent tillstånd, men på grund av brandfaran så tillsätts ett luktspårämne. 

VAD ANVÄNDS
PROPAN TILL?
 

Propan används framför allt inom metallindustrin och andra tunga industrier, bland annat till

  • smältprocesser
  • kylsystem
  • mjuk- och hårdlödning
  • produktion av eten
  • flamskärning av stål
  • som bränsle för drift av lastbil
  • avlägsnande och reparation av asfalt
  • som bränslegas för flamdetektorer

Ren propan har normalt sett en renhetsgrad (kvalitet) på minst 99,5 %, men vi erbjuder även högre kvaliteter beroende på ditt behov. 

SÅ FRAMSTÄLLS
PROPAN

Propan framställs genom raffinering av råolja, liksom bland annat metan och petroleum. Framställningen kan exempelvis ske via en destillationsprocess, där propanet separeras och renas från övriga gaser. Propanet kyls sedan och transporteras till en tankstation där det fylls i tankar eller flaskor.