CO2 flasker set oppe fra Jordklode med lys

CODE 
OF CONDUCT

 


 

 

Vår affärsmodell bygger på att alltid sträva efter att ta största möjliga ansvar för våra anställda och för vår omvärld. Varje dag. Vår strävan har mynnat ut i vår uppförandekod, som är en gemensam uppsättning regler vi kan få stöttning av vid utmaningar eller tvivel. 

Uppförandekoden innehåller bland annat konkreta guidelines för hur vi uppför oss mot varandra, hur vi inte uppför oss mot varandra, hur vi hanterar känslig information och vilka etiska principer våra medarbetare ska följa. 

 

STRANDMÖLLENS
VÄRDEGRUND

Vår uppförandekod baseras på de grundläggande förhållningssätt som var och en arbetar efter i det dagliga arbetet:

  • Vi levererar i tid
  • Vi arbetar säkert
  • Vi är goda kollegor
  • Vi arbetar kostnadseffektivt
  • Vi ger god och ärlig rådgivning
  • Vi producerar kvalitetsprodukter

 

Tillsammans med vår uppförandekod är våra grundläggande förhållningssätt det som befäster en öppen kultur med tillitsfulla relationer och en öppen dialog. På så sätt utvecklar vi både vår arbetsplats och som samarbetspartner. 

Ladda ner och läs mer om vår uppförandekod för anställda och leverantörer via länkarna nedan.

 

SÄKERHET
FRAMFÖR ALLT 

Säkra arbetsmiljöer är högsta prioritet för oss på Strandmöllen och vi strävar ständigt efter att utveckla vår arbetsplats för att den ska bli så trygg och säker som möjligt. Vi vet att en säker arbetsplats ger trygga medarbetare och därför sätter vi vårt säkerhetsarbete i fokus, varje dag.