Argon gasflasker med ventiler TIG-svejsning hvor argon bruges som beskyttelsesgas

VÅR GRÖNA VISION

ESSENTIELL 
FÖR EN GRÖNARE MORGONDAG 

STRANDMÖLLENS GRÖNA VISION


Vårt arbete för att bli mer hållbara har alltid varit en självklarhet för oss på Strandmöllen. Det ligger oss naturligt nära om hjärtat och vår gröna vision innebär att vi ständigt arbetar för en mer medveten morgondag. 

Att existera i mer än 100 år på en konkurrensutsatt marknad kräver både ekonomisk, social och miljömässig medvetenhet och Strandmöllen har grönt tänk i sitt DNA. Men, med dagens utmaningar krävs mer än så.

ETT ANSVARSTAGANDE
OCH MEDVETET ÄGANDESKAP


Sedan 1967 ägs Strandmöllen-koncernen av Christian Nielsens stiftelse, vilken har stått för stabilitet, omtanke och ett gediget samhällsansvarDessutom har stiftelsen bidragit med teknisk samt industriell utveckling genom att stötta ett stort antal utvecklings- och forskningsprojekt.

CODE OF CONDUCT


Vår affärsmodell bygger på att alltid sträva efter att ta största möjliga ansvar för våra anställda och för vår omvärld. Varje dag. Vår strävan har mynnat ut i en uppförandekod, en gemensam strategi där vi kan få stöttning vid eventuella utmaningar eller tvivel. 

KOLDIOXID OCH VÄTGAS - TVÅ GRÖNARE LÖSNINGAR


Koldioxid (CO2) och vätgas (H2, även kallat hydrogen) är två välkända gaser med åtskilliga användningsområden. Dessutom är de livsviktiga ämnen som finns i många av de saker och processer som vi tar för givna. Man kan säga, att utan dessa två ämnen så stannar världen! 


Vätgas har atomnummer 1 i det periodiska systemet och är universums vanligaste beståndsdel. Historiskt sett har vätgas använts framförallt för industriellt bruk, men på senare år har vätgas för transport hamnat allt mer i fokus. Att använda vätgas som fordonsbränsle bidrar nämligen inte till några negativa koldioxidutsläpp.

Koldioxid är känt för de flesta och förknippas ofta med klimatförändringar. Men! Koldioxid är också förutsättningen för allt liv på jorden. Tillsammans med ljusenergin i solens strålar omvandlar jordens gröna växter koldioxid och vatten till druvsocker och syrgas. 

KLIMATSMART
KOLDIOXID


Koldioxid är en essentiell del inom bland annat livsmedelsindustrin, kemisk industri och inom verkstadsindustrin. Det är alltså en mångsidig gas med stora användningsområden. Men - koldioxid är också en växthusgas som driver på växthuseffekten och höjningen av jordens medeltemperatur. 

Traditionellt sett har koldioxid som används inom industrin varit en biprodukt från den petrokemiska industrin. Detta innebar att tillgången på koldioxiden påverkades av oljeproduktionen, och tillgången varierade kraftigt. 

Idag producerar och levererar Strandmöllen klimatsäkrad koldioxid till våra kunder. Det har vi gjort genom ett innovativt tänkande både tekniskt och kommersiellt, där en cirkulär produktion bidrar till en ökad försörjningstrygghet för kunden. Vi kallar det för Klimatsmart Koldioxid.

 

VÄTGAS - ETT HÅLLBARARE DRIVMEDEL

Transportsektorn är en stor bov när det kommer till koldioxidutsläpp och för att komma undan problemet med utsläpp från våra fordon satsas det mycket på alternativa bränslen. Ett av dom är vätgas, även kallat hydrogen. 

Att använda vätgas som drivmedel medför inga koldioxidutsläpp, bara rent vatten. Dessutom är det enda som behövs för att producera grön vätgas förnybar el samt vatten.

Strandmöllen har producerat vätgas för industriellt bruk genom elektrolys sedan 70-talet och har stor erfarenhet samt kunskap om vätgasproduktion. Erfarenheten kommer väl till pass i Strandmöllens moderna satsningar inom vätgas till transport.  

Redan 2010 var Strandmöllen med och grundade det nu börsnoterade bolaget Green Hydrogen. Under 2015 var vi med i ett gemensamt projekt där vi uppförde vätgastankstationer för personfordon. 

Vårt senaste projekt går på samma linje. Denna gång handlar det om grön vätgasproduktion för transport i Småländska Ljungby.

Projektet omfattar produktion, distribution samt konsumtion av grön vätgas och skapar på så sätt ett ekosystem för vätgasen. Spännande! 

Med dessa aktiviteter tror vi med rätta att vi nu bidrar till utvecklingen av en grönare och mer hållbar framtid. Hållbart och Essentiellt för framtiden!