HYDROGEN

VAD ÄR HYDROGEN?

Hydrogen (med den kemiska formeln H2) är en färglös gas som saknar lukt och smak. Gasen, som är jämförbar med propan, är brandfarlig och bör därför hållas borta ifrån antändningskällor. I dagligt tal så kallas hydrogen ofta för väte eller vätgas.

VAD ANVÄNDS HYDROGEN TILL?

Hydrogen används bland annat inom forskning, metallbearbetning, transport och energisektorn för

  • värmebehandling av metaller

  • gaskromatografi som bärgas

  • bränsle till exempelvis bilar och bussar

  • kalibrering av analysutrustning och detektorer

  • reduktionsprocesser vid framställning av stål

  • kemisk framställning av ammoniak och metanol.

Tidigare har hydrogen använts i bland annat ballonger, men har idag blivit ersatt av helium som inte är brandfarligt. 

 

HUR FRAMSTÄLLS HYDROGEN?

Strandmöllens hydrogen produceras genom en process som kallas elektrolys, där man med hjälp av el och vatten driver en redoxreaktion. Strandmöllens hydrogen är så kallad grön vätgas, vilket innebär att den el som använts vid framställandet kommer ifrån förnybara energikällor. När gasen rengjorts, komprimerats, torkats och kylts levereras den i flaskor, paket och tankar till våra kunder.

HYDROGEN FINNS I OLIKA
KVALITETER BEROENDE PÅ
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ÖVERVÄGER DU ATT BYTA FRÅN BENSIN TILL VÄTGAS?

Det tar 3-5 minuter att tanka, du kan köra upp till 600 km på en tank
och det enda utsläppet är rent vatten. Att köra på vätgas har många fördelar! Är du redo?