Det råder inga tvivel om att vägen till en värld oberoende fossila bränslen är lång. Lyckligtvis görs ständigt nya hållbara framsteg inom transport, som brukar hängas ut som en av de värsta koldioxidförbrytarna. 

Ett av de största framstegen är elbilarnas genombrott. I början av 2021 fanns det cirka 147 000 elbilar i Sverige, en siffra som stiger dagligen. Detsamma gäller för laddstationer, där det i april 2021 fanns cirka 13 000 laddstationer runt om i landet. 

Strandmöllen kommer under 2021 att påbörja ett vätgasprojekt, där målet är att etablera vätgasproduktion i Ljungby, Småland. Vätgasen kommer sedan att användas som drivmedel för tunga fordon

 

VAD SKILJER EN VÄTGASBIL MOT EN ”VANLIG” ELBIL?

Brint som drivmiddel til biler
Både vätgasbilar och elbilar har en elmotor och drivs av el. Elbilen har ett batteri som laddas via elnätet. Vätgasbilen tankas istället med väte, som därefter genererar elektricitet i samspel med syre i bränslecellen. ​

 

HUR LÅNGT SKA DU KÖRA?

Den största fördelen med en vätgasbil jämfört med en vanlig elbil är att vätgasbilen går betydligt snabbare att ladda. Dessutom har vätgasbilar längre räckvidd. 
En vätgasbil är fulladdad på cirka 3-5 minuter och räcker sedan till en körsträcka på upp till 600 kilometer. För en elbil tar däremot en (snabb-)laddning 30-60 minuter med en räckvidd på blott 300-400 kilometer, beroende på bilmodell, körbeteende och övriga förhållanden. 
En vätgasbil kan med andra ord bidra till en större flexibilitet än en el-bil, vilket är till fördel för exempelvis poolbilar, pendlare, lokal- och regionaltrafik som kör många kilometer dagligen. 

 

VÄTGASBILARNAS UTMANING

Den största utmaningen för vätgasbilarna är avsaknaden av infrastruktur och laddstationer. Dock finns det ett stort intresse ifrån både globala och nationella organisationer och företag och framtiden för vätgasbilarna ser ljus ut. 

 

FRAMTIDSUTSIKTER 

Personbilar är inte det enda transportmedlet som står inför en hållbarhetsutmaning. Naturligtvis står även den tunga transportsektorn inför samma utmaning, men även här har stora framsteg gjorts.
Det finns för närvarande ett stort fokus på PtX (Power-to-X), där överskottsel ifrån vätgasproduktion bearbetas vidare till exempelvis metanol och elektrobränslen. Dessa bränslen kan sedan användas som bränsle i tunga transporter.

Vi hoppas och tror att vätgasen kommer få sitt genombrott inom en snar framtid, vi är mer än redo!