Av Lars Carlsen, specialgasrådgivare

Det dagliga arbetet på laboratoriet ställer höga krav på både arbetet och den utrustning som används, oavsett vilken typ av laboratorium det handlar om. Med rätt utrustning och rätt gaskvalitet minskar risken för okända faktorer och störningar, vilket säkerställer tillförlitliga resultat och en mer effektiv arbetsprocess.

Men vad innebär egentligen begreppet gaskvalitet? Och varför är det så viktigt att förstå? Det är frågor vi hoppas kunna ge svar på i den här artikeln!

 

Förstå gassvalitet
Det finns ett stort urval av produkter och en stor variation av olika kvalitetsgrader i gasvärlden. Det är därför viktigt att definiera vilken kvalitet som är nödvändig för olika typer av användning. Det finns specifika gasrekommendationer vid gasanvändning i laboratorier, allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för laboratoriearbete.

Gaskvaliteten är ofta avgörande när det kommer till gasanvändning i laboratorier och anges vanligtvis som en talkod bestående av två siffror med en punkt i mellan. Koden uttrycker gasens renhet, exempelvis så är gaskvalitén 5.0 lika med 99,999% renhet.

 

Så här läses koden
På bilden nedan kan du se på flaskans etikett hur du ska läsa koden "Nitrogen 5.0 LAB LINE".


Det är dock viktigt att komma ihåg att en gas med högsta renhetsnivå inte nödvändigtvis är rätt gas för laboratoriearbete. Till exempel är nitrogen med 99,9995% renhet inte alltid ett bättre alternativ än nitrogen med 95% renhet, utan betyder endast att gasen innehåller en högre koncentration nitrogen. Det är användningsområdet som avgör vilken renhet som är bäst lämpad.

I laboratorievärlden talar man inte bara om gasens renhet utan också om vilka föroreningar man vill undvika. Det finns ett stort urval och olika kvalitetsgrader. Det är därför viktigt att definiera vilken kvalitet som är nödvändig, inklusive vilka föroreningar man vill undvika, i förhållande till de analyser som laboratoriet utför.

 

Ren eller oren?
Om gasen är ren eller oren kan låta som två sidor av samma mynt. I slutändan handlar det i om att vara medveten om vilka föroreningar man inte vill ha i gasen. Genom att titta på produktbladet kan man se vilka föroreningar som är analyserade och halten av dessa.

 

Ingen standard i branschen
Det är viktigt att förstå att gasbranschen inte har en övergripande standard som säkerställer en enhetlig kvalitet. Strandmöllens produkter med kvalitet 5.0 (99,999%) innebär att de föroreningar man har valt att analysera tillsammans uppgår till mindre än 0,001%. Vilka komponenter som har analyserats eller vilka nivåer dessa är garanterade till kan variera mellan olika gasleverantörer. Därför är det alltid viktigt att ha en dialog med sin gasleverantör för att vara medveten om vilka komponenter som har analyserats och vilka nivåer de ligger på.

 

Professionella gaskrådgivare för dina behov
Strandmöllens gasrådgivare är erfarna inom laboratoriegaser och kan därför alltid ge dig professionell rådgivning för att hitta rätt gaser för just dina behov. Vi hjälper också till med projektering, gasinstallationer och service, allt med fokus på att bidra till en effektivare arbetsgång hos er. Användningsområdena av gas i laboratorier är i princip oändliga och går att variera i oändlighet. Strandmöllen är en totalleverantör av gas och förser dig med rätt gas för just dina behov.