KVALITETSSÄKRING

OCH CERTIFIERINGAR

Här kan du se våra certifieringar, tillstånd och inspektionsrapporter. Våra kunder befinner sig inom branscher som sträcker sig från vårdsektorn till livsmedelsindustrin och för att möta kundernas förväntningar samt krav arbetar vi systematiskt med kvalitetsledning och kvalitetssäkring. Att säkerställa och kontrollera kvalitet är en lika viktig som naturlig del av vår vardag. Samma inställning präglar alla nivåer inom vår organisation och är vägledande i vårt uppdrag att ta aktivt ansvar för leveransen av varje enskild gasflaska.

 

SÄKERHET OCH MILJÖ HOS STRANDMÖLLEN AB
Strandmöllen har ett tydligt fokus på säkerhet och miljö. Som grundprincip arbetar vi därför enligt vedertagna normer rörande:
• Arbetsmiljö
• Seveso-direktiv
• Energihushållning
Sammantaget motsvarar dessa krav för EN ISO 14001.

 

SÄKERHETS- OCH MILJÖPOLICY
Strandmöllen ska vara en bra och trygg arbetsplats där säkerheten alltid är i fokus.
Strandmöllen har som ambition att förebygga olyckor och skador på människor och miljö.
I det dagliga arbetet samt vid planläggningen av projekt och nya anläggningar ska medarbetarnas säkerhet prioriteras högst.

Strandmöllen strävar kontinuerligt efter att använda energi på bästa sätt och i möjligaste mån förbättra processen i syfte att optimera energiförbrukningen.
Strandmöllen arbetar löpande med att förbättra våra transporter, inklusive optimering av vägrutter för att minimera bränsleförbrukningen.

ISO-CERTIFIERINGAR
 

MARKNADSFÖRINGSTILLSTÅND

Vi har marknadsföringstillstånd på följande läkemedel:

  • Komprimerat oxygen

  • Kryogent oxygen

  • Dinitrogenoxid (lustgas)

  • Latox (50 % O2 och 50 % N2O).

Vi har även medicinsk utrustning (CO2) som naturligtvis följer gällande EU-lagstiftning och därför är CE-märkt.