VÄTGAS TILL TRANSPORT

Vätgas används för att lagra, transportera och tillhandahålla energi, vilket gör att vätgas kan användas både som råvara, bränsle och energibärare. Viktigast av allt är att vätgas inte bidrar till miljöfarliga utsläpp då det används som fordonsbränsle, restprodukten är endast vattenånga. Vätgas som framställts med förnybar energi är alltså ett mycket klimatvänligt drivmedel som minskar transportsektorns utsläpp av CO2

Ett kilo vätgas räcker för att driva en vätgasbil i cirka 100 kilometer och det går att köra cirka 50-80 mil på en full tank. Tankningen går snabbt och bilen är tyst som ett elfordon. Att använda vätgas som bränsle har massor med fördelar!

VÄTGASPRODUKTION OCH TANKSTATIONER

Klimatvänlig vätgas tillverkas genom elektrolys, där de enda tillsatserna är rent vatten och förnybar el. Vid elektrolysen spjälkas vattenmolekylerna (H2O) som består av väte- och syremolekyler och på så sätt får man fram två grundämnen, syrgas (O) och vätgas (H). Vätgasen tas tillvara på och kan sedan distribueras med hjälp av tankstationer. Att tanka vätgas går snabbt och fungerar på samma sätt som att tanka en bil med bensin. 

Strandmöllen ABs systerbolag Strandmøllen A/S är en stor aktör inom vätgas på den danska marknaden och har haft en betydande del i uppbyggandet av det danska infrastrukturnätet för vätgasstationer. Förhoppningarna är att Strandmöllen AB kan ha en liknande roll på den svenska marknaden och planerna är att bygga en produktionsanläggning med tillhörande tankstation vid Strandmöllens nuvarande anläggning i småländska Ljungby.

VILL DU VETA MER OM VÄTGAS OCH HUR DET ANVÄNDS I SVERIGE?

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ATT VÄLJA EN VÄTGASBIL ISTÄLLET FÖR EN TRADITIONELL ELBIL? 

Läs mer i artikeln nedan! 

VISSTE DU ATT VÅR VÄTGAS PRODUCERAS MED
100 % FÖRNYBAR EL?

LÄR DIG MER OM VÄTGAS