CODE OF CONDUCT

Strandmöllen har varit ett stiftelseägt bolag sedan 1967. Det innebär att företaget har en solid, långsiktig och ekonomiskt stark ägare. Strandmöllens grundare Christian Nielsen och hans vision har motiverat oss att fortsätta hans arbete med att utveckla vårt företag på ett hållbart sätt – både för kunder och medarbetare.

 

Vår affärsmodell bygger på att alltid sträva efter att ta största möjliga ansvar för våra anställda och för vår omvärld. Varje dag. Vår strävan har mynnat ut i vår uppförandekod, som är en gemensam uppsättning regler vi kan få stöttning av vid utmaningar eller tvivel. 

 

Uppförandekoden innehåller bland annat konkreta guidelines för hur vi uppför oss mot varandra, hur vi inte uppför oss mot varandra, hur vi hanterar känslig information och vilka etiska principer våra medarbetare ska följa. 

 

 

VÅRA VÄRDEGRUNDER

 

Vår uppförandekod baseras på de grundläggande förhållningssätt som var och en arbetar efter i det dagliga arbetet:

  • Vi levererar i tid

  • Vi arbetar säkert

  • Vi är goda kollegor

  • Vi arbetar kostnadseffektivt

  • Vi ger god och ärlig rådgivning

  • Vi producerar kvalitetsprodukter

Tillsammans med vår uppförandekod är våra grundläggande förhållningssätt det som befäster en öppen kultur med tillitsfulla relationer och en öppen dialog. På så sätt utvecklar vi både vår arbetsplats och som samarbetspartner. 

 

Ladda ner och läs vår uppförandekod för anställda och leverantörer.

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

Vår högsta prioritet är en säker arbetsmiljö och vi är oerhört måna om våra skickliga medarbetare.
Säkerheten genomsyrar hela vår organisation och är en del av allt vi gör.