GASKROMATOGRAFI

 - till analysenheter och forskning.

VAD ÄR GASKROMATOGRAFI?

Gaskromatografi är en teknik där gaser och gasblandningar används för att separera kemiska föreningar i kompositprover genom förångning. Tekniken används för bland annat gift- drog- och läkemedelsanalyser. 

 

KONTROLL, DOKUMENTATION OCH SPÅRBARHET

För att leverera rena och högrena gaser för gaskromatografi är kvalitetssäkringen avgörande, eftersom ett minimalt innehåll av orenheter påverkar dina analysresultat negativt. Vi prioriterar därför spårbarhet, kontroll och dokumentation från produktion till leverans.

Detta betyder helt enkelt att

  • varje enskild flaska levereras enligt dina önskemål och behov

  • vi gör slutkontroll av tryck, läckage och föroreningar där det är relevant

  • vi kontinuerligt kontrollerar renheten för alla gaser under produktionen

  • vi beskriver allt i specifikationer, produktionsloggar samt batchposter

  • vi analyserar gasflaskor och tankar med avseende på orenheter med kalibrerad utrustning. 

 

GAS TILL DIN GASKROMATOGRAF?

 

Valet av bärgas beror på vilken typ av detektor som används samt vilka komponenter som är inblandade. Bärgasen måste ha en hög renhet samt vara kemiskt inert mot provet och därför används normalt sett hydrogen, helium eller nitrogen. 

Väte har lägst viskositet samt högst rörliga fashastighet och analystid. Helium ger ofta bäst prestanda och toppupplösning för många tillämpningar, men begränsas då tillgången på helium varierar och att priset därför är mycket högt i perioder. 

Oavsett val av bärgas är renhetsgraden en viktig faktor. Föroreningar orsakar buller och minskad känslighet vilket kan öka detektionsgränserna. Spår av vatten och syre kan bryta ner den stationära fasen och leda till tidig förstörelse av kolonnen.

Med tanke på det stora antalet olika detektorer, separeringskolumner och applikationer i kvalitativ och kvantitativ analys rekommenderar vi därför att du tar kontakt med en av våra säljare för en mer detaljerad diskussion kring vilken bärgas som är mest optimal för just din process.

 

HÅLLER DU KVALITETEN?

Få vägledning i din gasinstallation och minimera risken för föroreningar.