Nitrogen flasker med gråt filter Rør der er forbundet

VAD ÄR
GASKROMATOGRAFI?


Gaskromatografi är en teknik där gaser och gasblandningar används för att separera kemiska föreningar i kompositprover genom förångning. Tekniken används för bland annat gift- drog- och läkemedelsanalyser. 

KONTROLL, DOKUMENTATION
OCH SPÅRBARHET


För att leverera rena och högrena gaser för gaskromatografi är kvalitetssäkringen avgörande, eftersom ett minimalt innehåll av orenheter påverkar dina analysresultat negativt. Vi prioriterar därför spårbarhet, kontroll och dokumentation från produktion till leverans.

Detta betyder helt enkelt att:
 

 • Varje enskild flaska levereras enligt dina önskemål och behov
   
 • Vi gör slutkontroll av tryck, läckage och föroreningar där det är relevant
   
 • Vi kontinuerligt kontrollerar renheten för alla gaser under produktionen
   
 • Vi beskriver allt i specifikationer, produktionsloggar samt batchposter
   
 • Vi analyserar gasflaskor och tankar med avseende på orenheter med kalibrerad utrustning. 
   

GAS TILL DIN
GASKROMATOGRAFI
 

Valet av bärgas beror på vilken typ av detektor som används samt vilka komponenter som är inblandade. Bärgasen måste ha en hög renhet samt vara kemiskt inert mot provet och därför används normalt sett hydrogen, helium eller nitrogen. 


Väte har lägst viskositet samt högst rörliga fashastighet och analystid. Helium ger ofta bäst prestanda och toppupplösning för många tillämpningar, men begränsas då tillgången på helium varierar och att priset därför är mycket högt i perioder. 


Oavsett val av bärgas är renhetsgraden en viktig faktor. Föroreningar orsakar buller och minskad känslighet vilket kan öka detektionsgränserna. Spår av vatten och syre kan bryta ner den stationära fasen och leda till tidig förstörelse av kolonnen.


Med tanke på det stora antalet olika detektorer, separeringskolumner och applikationer i kvalitativ och kvantitativ analys rekommenderar vi därför att du tar kontakt med en av våra säljare för en mer detaljerad diskussion kring vilken bärgas som är mest optimal för just din process.

 

GASER TILL GASKROMATOGRAFI

GASKONCEPT

KONTAKT VORES GASKONSULENT

ÄR DU I BEHOV
AV VÄGLEDNING?

 

Behöver du råd kring vilken gas som är mest lämpad för din verksamhet och dina behov?

Hos Strandmöllen får du ärlig rådgivning som utgår ifrån just dina förutsättningar. Vi erbjuder lämpliga och kostnadseffektiva lösningar med kunden i fokus.