KALIBRERINGSGASER

- för exempelvis miljömätning, korrigeringsanalys och medicinsk utrustning

VAD ÄR KALIBRERING?

Kalibreringsgaser används för kalibrering och drift av mätutrustning och instrument, så som medicinsk utrustning, detektorer, miljömätarutrustning eller kromatografer. Vår gravimetriska utrustning används som referens vid inställningen av mätutrustningen och ger ett erkänt bra slutresultat. 

 

HÖGRENA GASER OCH
SKRÄDDARSYDDA BLANDNINGAR

Våra högrena gaser lever självklart upp till de höga krav som ställs på kalibreringsgaser och används för att säkerställa mätningens giltighet samt tillförlitligheten på efterföljande analyser. Vi tar hand om allt: beredning, kvalitetssäkring av flaskor, slutkontroll och efterföljande homogenisering. Tillsammans med våra underleverantörer levererar vi gaser i kvaliteter upp till 6.0.

VILL DU PRATA MED EN GASRÅDGIVARE?

Få hjälp med att hitta rätt gas eller gasblandning för just dina behov.

SPÅRBARHET FRÅN PRODUKTION TILL PÅFYLLNING

Vi har omfattande dokumentation för våra gaser och gasblandningar för att du när som helst ska kunna få inblick i den övergripande kontrollen och kvalitetssäkringen.

GASER TILL KALIBRERING

GASKONCEPT