Nitrogen flasker med gråt filter Digitale tal

VAD ÄR
KALIBRERING?Kalibreringsgaser används för kalibrering och drift av mätutrustning och instrument, så som medicinsk utrustning, detektorer, miljömätarutrustning eller kromatografer. Vår gravimetriska utrustning används som referens vid inställningen av mätutrustningen och ger ett erkänt bra slutresultat. 

HÖGRENA GASER OCH
SKRÄDDARSYDDA BLANDNINGARVåra högrena gaser lever självklart upp till de höga krav som ställs på kalibreringsgaser och används för att säkerställa mätningens giltighet samt tillförlitligheten på efterföljande analyser. Vi tar hand om allt: beredning, kvalitetssäkring av flaskor, slutkontroll och efterföljande homogenisering. Tillsammans med våra underleverantörer levererar vi gaser i kvaliteter upp till 6.0.

SPÅRBARHET FRÅN PRODUKTION
TILL FYLLNING

Vi har omfattande dokumentation för våra gaser och gasblandningar för att du när som helst ska kunna få inblick i den övergripande kontrollen och kvalitetssäkringen.

GASER TILL KALIBRERING

GASKONCEPT

KONTAKT VORES GASKONSULENT

ÄR DU I BEHOV
AV VÄGLEDNING?

 

Behöver du råd kring vilken gas som är mest lämpad för din verksamhet och dina behov?

Hos Strandmöllen får du ärlig rådgivning som utgår ifrån just dina förutsättningar. Vi erbjuder lämpliga och kostnadseffektiva lösningar med kunden i fokus.