MEDICINSK OXYGEN

- till bland annat vårdsektorn och räddningstjänst 

Medicinskt oxygen är ett mycket vanligt läkemedel och används bland annat inom vården, av tandläkare och inom brandkåren. Våra populära KVIK TOP ®-flaskor är en favorit inom portabelt oxygen och har en positiv inverkan på både patientsäkerheten och arbetsmiljön. Flaskorna har nämligen:

  • snabbkoppling, så att de smidigt kan kopplas till respiratorer, kuvöser och oxygenbehandling

  • skyddskåpa med upphängningsmöjlighet som skyddar flaskan från stötar och slag

  • flödesventilen med fördefinierade inställningar, från 0,25 upp till 25 liter per minut, som du smidigt kan växla mellan beroende på patientens syrebehov.

KVIK TOP® är en lättviktsflaska som medför minskad belastning i samband med flaskbyte eller vid förflyttning av patienter. 

 

Är du intresserad av medicinska KVIK TOP ® flaskor?

Flaskan möjliggör bland annat att kunna installera sug och lokalt vakuum för att skapa fria luftvägar hos dina patienter.

HAR DU ANVÄNDNING FÖR AKUTVÄSKOR MED SYRGAS?

 

Akutväskor är centrala för prehospital vård vid olyckor där det behövs livsviktig första hjälpen. Vi förser er med korrekt montering av akutväskor med våra lätta KVIK TOP ®-flaskor och matchar väskorna till behov. Väskorna används bland annat av brandmän, ambulanspersonal, poliser och nödhjälpsorganisationer.

Genom samarbete med räddningstjänst prioriterar vi att akutväskornas sammansättning är praktisk, bekväm och tydlig, för att de ska vara lätta att ta med och använda i alla möjliga situationer. Är du intresserad av hur vi kan sätta ihop en akutväska för just dina behov?

 

-

HAR DU KOLL PÅ DINA FLASKOR?

Det kan vara svårt att ha en överblick över flaskorna när dom transporteras mellan sjukhusets avdelningar och lager.

Vår kundportal ger dig en dig översikt över vart dina flaskor befinner sig, 24 timmar om dygnet. Via kundportalen kan du dessutom se dina fakturor, orderbekräftelser och mycket mer. 

LÄKEMEDELSGASER OCH MEDICINSKA GASER

GASKONCEPT