Oxygen flasker Fisk der hopper op af vandet

FISKODLING

För att uppnå bästa möjliga tillväxt och foderutnyttjande i en modern fiskodling är det nödvändigt att fiskbeståndet trivs. Bland annat kan du säkerställa fiskens välbefinnande genom att upprätthålla en stabil och stressfri miljö med god vattenkvalitet som tillgodoser beståndets behov av syre.

BEHOV AV SYRE

För att uppnå optimal tillväxt och foderutnyttjande i en modern fiskodling krävs det att fiskbestånden trivs. Genom att upprätthålla en stabil och stressfri miljö med god vattenkvalitet säkerställs fiskarnas välbefinnande, beståndens behov av syre och mängden avfallsprodukter minimeras.

 

OPTIMAL TILLVÄXT
OCH FODERUTNYTTJANDE

Försörjningssäkerheten och korrekt syrenivå är med andra ord i fokus, tillsammans med val av fiskart, odlingens storlek, foder, syresättningsutrustning och omgivningstemperaturer. Efter att vi fastställt rätt syrenivå och stabiliserat syreupptaget uppnås generellt sett ett foderutnyttjande på 0,8-0,9 kg foder/kg fisk.

Med hjälp av din expertis kring hur din anläggning fungerar kombinerat med vår expertis kring tillsättningen av syret får vi odlingens foderutnyttjande och tillväxt att öka!

ÖVERVAKA DIN
DAGLIGA FÖRBRUKNING


En instabil syrenivå kan snabbt få negativa konsekvenser för din fiskodling, men med oss som leverantör minimerar du riskerna. Vi övervakar din tank kontinuerligt via GSM-nätverket och definierar ett minimilager så att du automatiskt får en gasleverans när du behöver det.

GAS TILL FISKODLING

KONTAKT VORES GASKONSULENT

LÅT OSS TA FRAM EN
SKRÄDDARSYDD LÖSNING
FÖR DIN FISKODLING


Behöver du råd kring vilken gas som är mest lämpad för din verksamhet och dina behov?

Hos Strandmöllen får du ärlig rådgivning som utgår ifrån just dina förutsättningar. Vi erbjuder lämpliga och kostnadseffektiva lösningar med kunden i fokus.