FISKODLING

- av exempelvis gös, öring och lax

För att uppnå optimal tillväxt och foderutnyttjande i en modern fiskodling krävs det att fiskbestånden trivs. Genom att upprätthålla en stabil och stressfri miljö med god vattenkvalitet säkerställs fiskarnas välbefinnande, beståndens behov av syre och mängden avfallsprodukter minimeras.

Försörjningssäkerheten och korrekt syrenivå är med andra ord i fokus, tillsammans med val av fiskart, odlingens storlek, foder, syresättningsutrustning och omgivningstemperaturer. Efter att vi fastställt rätt syrenivå och stabiliserat syreupptaget uppnås generellt sett ett foderutnyttjande på 0,8-0,9 kg foder/kg fisk.

Med hjälp av din expertis kring hur din anläggning fungerar kombinerat med vår expertis kring tillsättningen av syret får vi odlingens foderutnyttjande och tillväxt att öka!

LÅT OSS TA FRAM EN SKRÄDDARSYDD LÖSNING FÖR DIN FISKODLING

 

 

LÅT OSS ÖVERVAKA DIN DAGLIGA FÖRBRUKNING

En instabil syrenivå kan snabbt få negativa konsekvenser för din fiskodling, men med oss som leverantör minimerar du riskerna. Vi övervakar din tank kontinuerligt via GSM-nätverket och definierar ett minimilager så att du automatiskt får en gasleverans när du behöver det.

GAS TILL FISKODLING