Kuldioxid Køleskabe

KÖLDMEDIA
- FRÅN CFC
OCH HCFC
TILL HFC

Klorfluorföreningar så som klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorkolväten (HCFC) har tidigare varit mycket vanliga köldmedier i exempelvis kylskåp och frysar, men förbjöds på 90-talet eftersom de är extremt skadliga för vårt ozonskikt.

Istället används idag fluorerade kolväten, så kallade HFC-gaser, som är ett mer miljövänligt alternativ än klorfluorföreningarna, då de trots sitt höga GWP-värde (Global Warming Potential) inte har samma skadliga inverkan på ozonskiktet. GWP-värdet är ett uttryck för den potentiella inverkan som växthusgaser har på den globala uppvärmningen under en period på 100 år. 

ETT HÅLLBART
KÖLDMEDIUM

Med sitt låga GWP-värde är koldioxid mer miljövänligt än HFC-gaser, men vi har valt att gå ett steg längre och har tagit fram vår Klimatsmarta Koldioxid (R744), ett hållbart alternativ till vanlig CO2

Vår Klimatsmarta Koldioxid kommer ifrån vår cirkulära produktionsanläggning, där vi återvinner koldioxid ifrån en av världens största biogasanläggningar. Koldioxiden genomgår därefter en komplex reningsprocess som gör den ren nog att användas inom vården och till livsmedel. Med andra ord har den ett försvinnande litet GWP-värde och ett ODP-värde (köldmediets påverkan på ozonskiktet) på noll. Klimatsmart Koldioxid som köldmedium har låg viskositet, god värmeöverföring och är stabil vid tryckförlust, vilket garanterar dig en hög prestanda. Precis som det ska vara! 

VÅRT SORTIMENT
AV KÖLDMEDIUM

 

Vi levererar ett brett utbud av HFC-gaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr 517/2014, bland annat:
 

 • R-32
 • R-134A
 • R-404A
 • R-407A
 • R-410A
 • R-417A.

 

Vi kan också leverera halogenfria köldmedier samt HFO- och HFO / HFC-blandningar. Vi levererar bland annat:
 

 • R-170 (halogenfri)
 • R-290 (halogenfri)
 • R-600a (halogenfri)
 • R-1270 (halogenfri)
 • R-448A (blandning)
 • R-449A (blandning)
 • R-450A (blandning)
 • R-452A (blandning).

GASER TILL KYLNING

KONTAKT VORES GASKONSULENT

FUNDERAR DU PÅ ATT 
KÖPA KÖLDMEDIER?


Behöver du råd kring vilken gas som är mest lämpad för din verksamhet och dina behov?

Hos Strandmöllen får du ärlig rådgivning som utgår ifrån just dina förutsättningar. Vi erbjuder lämpliga och kostnadseffektiva lösningar med kunden i fokus.