VAD ÄR
MIG- OCH MAG-SVETSNING?


MIG- och MAG-svetsning är de allra vanligaste manuella och automatiserade svetsmetoderna med tråd/elektrod, där ljusbågen bildas mellan tråden och materialet. Tråden förs igenom svetspistolen som omges av en skyddsgas och smälter därefter samman med stålet i ett svetsbad. 

VAD ÄR SKILLNADEN
PÅ MIG OCH MAG?


MIG står för Metal Inactive Gas och MAG står för Metal Active gas. Vid MIG-svetsning är den inerta skyddsgasen avsedd att skydda ditt material från atmosfäriskt syre och undvika oxidering. Om du istället MAG-svetsar är den aktiva skyddsgasen avsed att skydda svetsbadet och vara en aktiv del av smältningen.

VAD ÄR FÖRDELARNA
MED MIG OCH MAG?
 

Fördelarna beror naturligtvis på vilket material och vilken tjocklek du svetsar i, men genomgående är en av de största fördelarna med MIG- och MAG-svetsning den höga svetshastigheten som hjälper dig att säkerställa en hög effektivitet och därmed också en ökad ekonomisk vinning.

Dessutom kan du svetsa under en längre tid, samtidigt som du har fri sikt över både båge och svetsbad under svetsningens gång.

Med rätt val av gas eller gasblandning minimerar du mängden stänk, deformationer och slipning efteråt. 

Køb Mini Bertha - argon mix

KÖP MINI BERTHA ARGONMIX
TILL MAG-SVETSNING

 

  • 82 % argon, 18 % koldioxid

  • Smidig 8-litersflaska med 300 bars tryck
     
  • Inklusive KVIK TOP® med integrerad regulator, snabbkoppling och skyddskåpa

OPTIMERA DIN
MIG- OCH MAG-SVETSNING

 

Läs vår artikel om hur du optimerar din MAG-svetsning i olegerade och låglegerade stål med solid svetstråd. 

 

ÄR DU OCKSÅ TRÖTT PÅ FLASKBYTEN
OCH BORTKASTAD TID?


Byt ut dina vanliga flaskor med 200 bar till våra KVIK TOP ®-flaskor med 300 bar och integrerad regulator. På så sätt är du garanterad längre svetstid och färre flaskbyten.

GASER TILL MIG- OCH MAG-SVETSNING

GASKONCEPT

KONTAKT VORES GASKONSULENT

VI HJÄLPER DIG OM DU
HAR NÅGRA FRÅGOR

Behöver du råd kring vilken gas som är mest lämpad för din verksamhet och dina behov?

Hos Strandmöllen får du ärlig rådgivning som utgår ifrån just dina förutsättningar. Vi erbjuder lämpliga och kostnadseffektiva lösningar med kunden i fokus.