Argonflasker Laserskærer der svejser i stål

VAD ÄR
LASER-
SVETSNING?

Lasersvetsning är en automatisk process där man inom industrin oftast använder en av fyra laser-typer:

  • CO2-laser
  • Fiber-laser
  • Diod-laser
  • Nd:YAG-laser

VAD ÄR FORDELAR
MED LASERSVETSNING?
 

Den största fördelen med metoden är att du praktiskt taget inte har några begränsningar för hur tjocka eller tunna material du kan svetsa i. Detta beror på den koncentrerade värmetillförseln i den smala laserstrålen, vilket bidrar till djup inträngning i ditt material, samt att svetsmetoden har minimal påverkan på resten av materialet. Samtidigt minskar det ditt behov av efterbehandling avsevärt.

Lasersvetsningen hjälper också till att säkerställa en jämn kvalitet och låter dig uppnå en hög svetshastighet, vilket naturligtvis minimerar din svetstid och ökar därför din produktivitet.

GASKONCEPT

KONTAKT VORES GASKONSULENT

VILL DU VETA MER
OM HUR VI KAN

HJÄLPA DIG MED
JUST DINA BEHOV?

Behöver du råd kring vilken gas som är mest lämpad för din verksamhet och dina behov?

Hos Strandmöllen får du ärlig rådgivning som utgår ifrån just dina förutsättningar. Vi erbjuder lämpliga och kostnadseffektiva lösningar med kunden i fokus.