Gasblanding flasker Petriskål

VAD ÄR EN
INKUBATOR?


En inkubator är en behållare där gaser eller gasblandningar används för att skapa en livskraftig miljö med optimala temperaturförhållanden för odling, exempelvis på IVF-kliniker.

OPTIMAL CELLKULTUR
PÅ IVF-KLINIKER
 

Genom att använda CO2-inkubatorer med en dos koldioxid eller anaeroba inkubatorer med en dos anaeroba gasblandningar skapar du den mest optimala tillväxtmiljön, där reaktioner sker utan syre. Den rena koldioxiden och de anaeroba gasblandningarna bidrar till temperaturkontroll och stimulerar cellernas tillväxtförhållanden.

I detta sammanhang har du möjlighet att odla cellerna i en hypoxisk miljö med låga syrenivåer för att cellerna ska växa snabbare och leva längre. Detta kan exempelvis ske med hjälp av en anaerob gasblandning bestående av 5% hydrogen och 95% nitrogen.

NITROGENFRYSNING AV
BIOLOGISKT MATERIAL
 

Flytande nitrogen har en temperatur på -196 °C och är en inaktiv gas, vilket gör den särskilt lämpligt för lagring av sperma, befruktade ägg, blod och vävnadsprover. Gasen påverkar inte det biologiska materialet utan säkerställer en mycket lång livslängd för materialet och inte minst stabilitet under frysning.

Vi vill förse dig med den mest effektiva lagringslösningen och erbjuder därför kryofrysar och behållare med olika kapacitet.

PHARMA LINE EFTERLEVER
ALLA KVALITETSKRAV


Alla våra inkubationsgaser uppfyller Europeiska farmakopén, produceras enligt GMP-regler och distribueras enligt GDP-reglerna. Det är även möjligt att spåra gaser från råvaror till färdiga produkter med vår omfattande, batchstyrda dokumentation.

 

INKUBATIONSGASER

GASKONCEPT

ANVÄNDER DU
HÖGRENA GASER?


Då är LAB LINE ® rätt val för dig, för här får du rätt gaser i kvaliteter upp till 6.0. Vill du ha en fullständig översikt över våra LAB LINE ® -gaser?

 

KONTAKT VORES GASKONSULENT

I BEHOV AV
RÅDGIVNING?


Vi hjälper dig att välja rätt gaskomposition och inkubator för dina behov.