Gas till olika användningsområden

Svetsning av broar, paketering av chipspåsar, sofistikerade ppb-gasblandningar och livsavgörande syrgas till för tidigt födda barn – Strandmöllens gas har många olika användningsområden och syften.

Inom respektive användningsområde erbjuder vi branschspecifika gaskoncept. Dessutom erbjuder vi komplett sortiment av standardprodukter och specialgaser. Detta ger våra kunder större flexibilitet och effektivare produktion och därmed högre lönsamhet. Förutom vår egen produktion av gas, samarbetar vi med internationella producenter för leverans av specialgaser.

Till vänster kan du se exempel på vad vi kan hjälpa dig med. Klicka på respektive användningsområde för att se ännu fler användningsområde, bland annat laserskärning och lasersvetsning, tandläkare, växthus m.m.

Om du kommer från en bransch som inte står med, kan Strandmöllens säljteam hjälpa dig hitta det du söker.