XL-paket med 300 bar

Redan för 14 år sedan såg vi ett behov hos våra kunder för ett stort paket med mer än 100 m3 och det var så XL-batteriet med 300 bar blev till.

Under dessa 14 år har XL-batteriet varit unikt på marknaden vilket placerar Strandmöllen i topp när det gäller innovation och produktutveckling.

Med ett XL batteri får du nästan dubbelt så mycket gas utan att det tar mer plats. Det beror på att batteriet består av 8 flaskor a 80 L. var. Ett vanligt batteri har 12 flaskor a 50 L.

Dessutom har trycket ökat från 200 till 300 bar, vilket betyder att ett XL-batteri består av hela 192m3 gas – jämfört med de minsta batterierna på marknaden som endast är 100 m3.

Det finns många fördelar med att använda XL-paketet, vilket du kan läsa om i broschyren XL-paket med 300 bar.

Dina fördelar med att byta till Strandmöllens XL-batterier:

  • Dubbelt så mycket gas utan att ta mer plats
  • Färre paketskift
  • Oförändrad dygnshyra
  • Lägre paketsaldo
  • Mindre miljöbelastning
  • Ingen förändring av existerande installation

Kontakta din gaskonsult eller ring till Strandmöllen på 
0372-155 40 och hör mer om fördelarna med att byta till XL-paket.