Hydrogen

Hydrogen är en mycket brandfarlig gas utan färg, lukt och gift som har egenskaper som kan jämföras med propan och butan. Gasen används vanligtvis

  • för kemisk produktion av ammoniak, metanol, väteperoxid och plast
  • för reduktionsprocesser vid tillverkning av stål
  • för svetsning vid mycket höga temperaturer
  • för laboratoriearbete
  • som bränsleceller i bilar och truckar.

Vi producerar hydrogen genom elektrolys av vatten på vår anläggning och kan leverera gasen komprimerad i flaskor från 2–50 liter eller i paket och pakettrailrar.

RENHETSGRADER

Oavsett bransch kan du få hydrogen med precis den kvalitet och renhet som du behöver. Det beror på att hydrogen är en fast del av våra branschspecifika gaskoncept, bl.a.

  • LAB LINE ® med mycket ren hydrogen för dina laboratorieändamål
  • PRO LINE ® som erbjuder hydrogen till metall- och verkstadsindustrin
  • TECH LINE ® med hydrogen i standardkvalitet.