Hydrogen

Hydrogen är mycket brandfarligt. Hydrogen har jämförbara egenskaper med Propan och Butan. Tillsammans med luft kan Hydrogen bilda explosiva blandningar.

Typiska användningsområden

  • Bilbränsle
  • Kemisk framställning av Ammoniak, Metanol, Väteperoxid och plast
  • Härdning av vegetabiliska oljor
  • Produktion av margarin
  • Reduktionsprocesser vid stålframställning
  • Svetsning vid mycket höga temperaturer
  • I laboratorier

Hydrogen från Strandmöllen

Hos Strandmöllen kan du få Hydrogen för alla ändamål, i ett flertal renhetsgrader och flaskstorlekar. Nedan finns några exempel – men ring Strandmöllen om du behöver en annan typ av Hydrogen.

  • Hydrogen LAB LINE® – Hydrogen med mycket hög renhet avsedd för laboratorieanvändning. Gasspecifikation hittar du här.
  • Hydrogen PRO LINE® – för professionell användning inom järn- och verkstadsindustrin. Gasspecifikation hittar du här.
  • Hydrogen TECH LINE® – hydrogen av standardkvalitet. Gasspecifikation hittar du här.

 

Leveransformer

Hydrogen levereras i flytande form i tankbilar, i gasflaskor i volymer från 2 till 50 liter, samt paket.

Framställning av hydrogen

Hydrogen produceras genom elektrolys av vatten. Elektrolysen uppnås genom att leda ström genom en vattenbassäng. När vattnet spjälkas, samlas Hydrogenet vid den negativa polen. Efter rening, komprimering, torkning och kylning fylls Hydrogenet i tryckbehållare.