Helium

Helium är en gas utan smak, lukt och gift som inte är brännbar. Den används av vårdinrättningar, laboratorier och företag

  • för kylning av magneter i MRI- och NMR-skannrar
  • för kalibrering och som restgas i blandningar
  • vid behandling av luftvägssjukdomar
  • som bärgas i gaskromatografi
  • för läckagesökning
  • för laserskärning
  • som ballonggas.

Vi producerar helium av naturgas och kan leverera gasen komprimerad i flaskor från 2–50 liter, i paket och i flytande form med tankbil.

RENHETSGRADER

Oavsett bransch kan du få helium med precis den kvalitet och renhet som du behöver. Det beror på att helium är en fast del av våra branschspecifika gaskoncept, bl.a.

  • LAB LINE ® som erbjuder mycket rent helium för dina laboratorieändamål
  • TECH LINE ® med helium i standardkvalitet.


MISSBRUK AV HELIUM

Det förekommer tyvärr ofta personer i medierna som andas in helium från t.ex. ballonger för att få en pipig röst som de kan använda som en del av sin underhållning.

Det är viktigt att förstå att ett sådant missbruk av helium är livsfarligt och vi rekommenderar därför att alla avhåller sig från detta. Läs mer här.