Lasersärning och lasersvetsning

Tack vare Strandmöllens långa erfarenhet av laserinstallationer kan du lugnt lita på att våra råd om lasergaser och lasersystem ger dig en optimal slutprodukt.

I samråd med dig som kund hittar vi en komplett lösning som passar dina behov, oavsett om det handlar om en förstagångsinstallation eller en utvidgning av befintlig laserkapacitet.

I vår broschyr om laser och gaser hittar du mer information om gaser och lasrar. Här kan du hitta svar om vilken gas du med fördel väljer om du skär eller svetsar med laser i din produktion – vare sig det handlar om oblandad gas eller färdig gasmix.

Broschyren beskriver även utförligt vilken processgas som ska användas med avseende på materialtyp samt vilken form av gasförsörjning som bör nyttjas vid laserinstallation.

Strandmöllen som leverantör garanterar dig:

  • Professionell vägledning till ditt optimala gasval.
  • Skyddsgaser – såväl standardsortiment som kundanpassade.
  • Brett sortiment av gasflaskor.
  • Flaskstyrningssystemet OCT.