Veterinär


På veterinärkliniker och djursjukhus används gaser på samma sätt som för human behandling och gaserna är läkemedelsklassade även här.

Det kan till exempel handla om oxygen för att behandla kolmonoxidförgiftning och luftvägssjukdomar.

Till infrysning och lagring av sperma används flytande nitrogen och nu – äntligen – kan gas även användas för smärtfri avlivning av gnagare.

Fördelar med att köpa gas från Strandmöllen:

  • Logistiken hanteras av rutinerade förare i Strandmöllens egna fordon.
  • Vi erbjuder ett komplett produktprogram som förutom medicinska gaser också inkluderar kryobehållare, utrustning, installationer och underhåll.
  • Strandmöllens webbaserade flaskstyrningssystem OCT ger dig fullständig översikt av flaskor inklusive innehåll och utgångsdatum.