Packning i modifierad
atmosfär (MA-packning)

I dagsläget ställs ständigt högre krav på livsmedel. Det gäller exempelvis tillsatser, konserveringsmedel, kvalitet, näringsinnehåll, smak, ekologi och förpackning.

En lösning som underlättar en rad av dessa aspekter är MA-packning – packning av livsmedel i modifierad atmosfär.

Vad är MA-packning?

MA-packning innebär att produkten, i sin förpackning, är omgiven av en mer fördelaktig gassammansättning än vanlig luft. De ekonomiska fördelarna med MA-packning är uppenbara, då den förbättrar produktens hållbarhet och minskar spill. För att uppnå bästa resultat är det ytterst viktigt att ha en väl fungerande kedja som omfattar produkt, produktionshygien, förpackningsutrustning, emballage, gas/gasblandningar och kylkedjan.

Kött, fisk, mejeriprodukter, frukt och grönsaker, bagerivaror, bake-off-produkter, sallader med dressing och färdiglagade rätter – alla är de exempel på livsmedel där MA-packning kan användas med stor fördel.

Många av de nedbrytningsprocesser som drabbar livsmedel kan minimeras eller helt undvikas genom användning av kontrollerad atmosfär. Strandmöllen har under åren utvecklat konceptet FOOD LINE®, som är speciellt inriktad på kundanpassade lösningar.

Produkterna i serien FOOD LINE® framställs med kalibrerad utrustning och kontrolleras enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Blandningarna består vanligtvis av två eller flera gaser, ofta med Koldioxid, Oxygen och/eller Nitrogen som bas. I övrigt anpassas den färdiga mixen till kundens behov. FOOD LINE®-blandningarna analyseras antingen i parti eller styckvis, beroende på kraven på blandningen och ändamålet för användning.

FOOD LINE®-utrustning

I FOOD LINE®-serien kan Strandmöllen bland annat erbjuda:

  • Reduktionsventiler
  • Restsyremätare
  • Gasblandare
  • Centralanläggning

Ring Strandmöllen gaskonsult för att höra mer om MA-packning.