Frysning och kylning

För kylning och frysning av livsmedel är Nitrogen (kväve) ofta en ypperlig lösning. Nitrogen anses som särskilt lämpad för just produkter i dagligvaruhandeln.

Vidare är flytande kväve en idealisk infrysningsform för styck- och lösfrysning (IQF). Det är alltså på goda grunder som frysning med Nitrogen används inom många områden av livsmedelsindustrin.

Vad är Nitrogen?

Nitrogen är en 100-procentigt inert gas. Därför verkar den varken pH-sänkande eller frigör smak av produkten. Strandmöllens nitrogen är godkänt för användning inom livsmedelsindustrin och produceras i enlighet med livsmedelsmyndigheternas föreskrifter.

Nitrogen är en luktfri, smakfri gas som utgör ca 78 volymprocent av den atmosfäriska luften. I flytande fas är det en färglös, lättflytande vätska. Kokpunkt är ca –196 grader Celsius. Med flytande Nitrogen kan produkter effektivt kylas mycket snabbt till önskad temperatur. Det här infrysningssättet är en välkänd metod för produktionsvänlig förbehandling, såväl i samband med förädling som för övrig bearbetning av livsmedel.

Varför frysa in med nitrogen?

Vid mycket snabb nedfrysning bildas iskristaller i mikroskopisk storlek (snarare än stora).

Detta faktum gör att produkten behåller ursprungligt utseende, smak, näringsvärde och konsistens, vilket även ger slutprodukten en enhetlig och mycket hög kvalitet.

Vidare minskas droppförlusten under upptining betydligt. Vid långsam frysning bildas relativt få men stora iskristaller. Följden blir ofta cellsprängning och andra effekter som orsakar en oönskad kvalitetsförsämring.

Den mycket snabba frysningen innebär också att mängden spill och kasserade produkter reduceras enormt. Besparingarna (i form av mindre spill) som snabbfrysning möjliggör, betalar därför ofta tillbaka omkostnaderna för frysning med flytande nitrogen.

När de ekonomiska villkoren för frysmetoderna jämförs bör särskilt beaktas:

  • Reducerad torkningsförlust
  • Snabbare produktionsflöde
  • Minskat investeringsbehov
  • Lägre omkostnader för arbetskraft

Vid en given fryskapacitet är investeringen i nitrogenfrysutrustning ofta 4–6 gånger lägre än den för konventionell frysning.

De ekonomiska förutsättningarna beror dock på specifika omständigheter i varje enskilt fall.