VARNING!
Missbruk av Helium medför livsfara!

Redan efter ett fåtal inandningar av Helium uppstår kvävningsrisk – ofta utan att personen anar att den håller på att kvävas!

I medierna ser vi ofta exempel på personer som andas in Helium (He) för att få ”Kalle Anka-röst”. Vad få känner till är att det årligen rapporteras om olyckor och dödsfall på grund av denna så kallade lek.

Bristfällig rörelseförmåga och begränsat medvetande kan följa utan minsta förvarning. Strandmöllen tar därför starkt avstånd från alla former av missbruk av Helium och andra gaser.

Egenskaper hos Helium:

Helium är en mycket lätt, icke brännbar, icke-toxisk, färglös och luktlös gas. Gasen är inert, vilket innebär att den inte reagerar med andra substanser.

Helium kan missbrukas genom inhalation (oftast med avsikt att åstadkomma en röstförvrängande effekt).

Trots dess låga densitet – helium är sju gånger lättare än luft – stannar gas kvar i lungorna efter inhalation.