Helium

Helium är en färglös, smaklös, luktfri, ogiftig, ej brännbar gas.

Helium är en mycket lätt ädelgas som finns i mycket små mängder i den atmosfäriska luften.

Typiska användningsområden

  • Inom sjukvården för kylning av magneter i MRT- och MMR-skannrar
  • På neonatala avdelningar i samband med luftvägssjukdomar (tillsammans med oxygen)
  • Som bärgas i gaskromatografi (för laboratorier/analys)
  • För kalibrering och som restgas i blandningar
  • Skyddsgas vid bågsvetsning
  • Läcksökning
  • Laserskärning
  • Ballonggas

Helium från Strandmöllen

Strandmöllen erbjuder Helium till alla ändamål, i många renhetsgrader och flaskstorlekar.

Nedan ser du några exempel – men ring Strandmöllen om du behöver en annan typ av Helium.

Leveransformer

Helium levereras i komprimerad form i gasflaskor och paket, samt i flytande form (främst till skannrar).

Framställning av helium

Helium utvinns ur naturgas med tillräckligt hög koncentration (över 0,2 procent).