Ssäker användning av gaser

Visste du att säker användning är relevant redan innan du börjar använda dina gaser? Ja, det är faktiskt relevant redan i samma ögonblick som du tar emot gaserna.

För ordningens skull ska du nämligen alltid börja med att kontrollera att de mottagna gaserna överensstämmer med de beställda gaserna genom att läsa på etiketterna. Här står allt du behöver veta om innehållet och om hur gaserna ska hanteras.

INNAN DU ANVÄNDER GASERNA

Läs igenom säkerhetsdata för gaserna så att du känner till egenskaper och risker för dem. Då kan du vidta lämpliga åtgärder vid en nödsituation innan du börjar använda gaserna.

Du ska självklart dessutom uppfylla alla lagar och bestämmelser för säker användning, vilket bl.a. innebär att du inte får avlägsna eller skada etiketter och märkningar på flaskorna.