Hantering av gasflaskor

Gasflaskor kan självklart utgöra en fara eftersom de ofta är mycket tunga och därför kan vara svåra att flytta, men faktiskt utgör de även i sig själva en fara eftersom de står under tryck. Trycket kan vara ända upp till 300 bar vilket motsvarar en total kraft på mer än 2 000 ton mot flaskväggen för en 50-litersflaska.

Med andra ord är det viktigt att du hanterar gasflaskor med respekt och omsorg så att du och dina kolleger inte riskerar att skadas.

SÅ SKA DU HANTERA GASFLASKOR

Du hanterar och förvarar gasflaskor på bästa sätt om du

  • spänner fast dina gasflaskor med kedjor så de inte välter
  • ser till att gasflaskorna inte utsätts för slag eller stötar
  • aldrig använder dina gasflaskor som underlag eller stöd
  • alltid öppnar ventilerna på dina gasflaskor försiktigt
  • undviker att flytta gasflaskorna när underlaget är halt
  • alltid använder säkerhetskläder och arbetshandskar
  • reser eller flyttar flaskorna endast med böjda ben och rak rygg.