Skyddsgas

Stål- och verkstadsindustrin är en av de industrier som kännetecknas av att vara under konstant utveckling; en utveckling till följd av ständigt nya material och vidareutvecklade svets- och skärteknologier.

Strandmöllen arbetar hela tiden på att utveckla gasblandningar som ger kunden en optimal slutprodukt. Det handlar om att minimera dina omkostnader samtidigt som där ställs större krav på det slutliga svetsresultatet.

Med PRO LINE®-serien, i vilken ROA® och PROAL® ingår, har vi utvecklat en rad gaser som ger en högre svetshastighet, snyggare finish och mindre svetssprut. I slutänden ger det mindre behov av efterbehandling och därmed ökad lönsamhet och produktivitet.

Läs mer om Strandmöllens PRO LINE blandningar

Läs mer om Strandmöllens Standardblandningar