Covid-19 - Leverans av gas från Strandmöllen

Bäste kund,
 
Med anledning av den fortsatta spridningen av det smittsamma Corona viruset i Sverige vill Strandmøllen informera våra kunder om följande:
 
Strandmöllen AB kommer att göra vad vi kan för att begränsa smittspridningen och för att behålla alla nödvändiga funktioner för att säkra din gasförsörjning.
 
Gasförsörjningsbegränsningar
Vi ber alla våra kunder att acceptera att vi framöver endast levererar utomhus "vid trottoarkanten" och utan mottagarsignering på följesedlar för att minimera närkontakt.
 
Andra åtgärder för att förhindra spridning
Vi har också inlett ett antal andra åtgärder för att skydda våra kunder såväl som våra egna anställda.
  • Focus och strikta riktlinjer för alla hygienområden
  • Kundmöten sker huvudsakligen som telefon- eller videomöten
  • Anställda som kan arbeta hemifrån gör så
  • Möten med fler än 5 deltagare ställs in.
  • I allmänhet kommer vi att följa rekommendationer från Socialstyrelsen och andra myndigheter
 
Vi ser till att leverera din gas
Vi kommer att göra vad vi kan för att säkerställa alla leveranser. Men om det är nödvändigt kommer vi att prioritera leveranser av/till:
  • Medicinska gaser
  • Matproducerande kunder
 
Vid frågor är din vanliga kontaktperson alltid tillgänglig, oavsett om denne arbetar på kontoret eller hemifrån.
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Strandmöllen AB